Beoordeling

Hier staat beschreven waarop je beoordeeld wordt. Lees dit goed door. Deze poëzieweek rond je namelijk af met een SE-cijfer met een weging van 4%. Dit cijfer bepaalt dus 4% van je schoolexamencijfer voor Nederlands!

  1. Blogopdrachten 1, 2 en 3 (weging 10%)
    In week 48 maak je in totaal drie blogopdrachten. Na elke les komt een blogopdracht online te staan.
    De werkwijze is eigenlijk heel simpel: je leest de blogopdracht en je post je antwoorden op de blog. Verder moet je bij elke opdracht minstens één reactie plaatsen op het bericht van een andere leerling.
  2. Minimaal 3 reacties op de blog www.dldichtbij.nl (weging 10%)
    Je post bij elke opdracht tenminste één reactie op het bericht van een andere leerling. Geef een reactie die over de inhoud gaat en onderbouw je mening. Reageer positief. Laat bovendien zien wat je eigen inzichten zijn.
  3. Het verslag* (weging 40%) 
  4. Het eindproduct (weging 40%)

 

*Eisen verslag 

Vormgeving verslag: lettertype: Arial; lettergrootte: 11; regelafstand 1,5; paginanummers

Het verslag is in correct Nederlands geschreven en bestaat uit minimaal 1500 woorden.

Titelblad

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding
In de inleiding staan de volgende zaken: de aanleiding van het schrijven van dit verslag, het onderwerp van het verslag en de opbouw van dit verslag.

Hoofdstuk 2 : Uitgewerkte stappenplannen
In de lessen praten we over drie gedichten. Elke les staat één gedicht centraal. Klassikaal is het stappenplan gevolgd. In hoofdstuk 2 komt een complete uitwerking per gedicht van het stappenplan. Je neemt hier per gedicht de uitwerking van het stappenplan op.

Hoofdstuk 3: Verantwoording
Dit hoofdstuk is bij ieder lid van het groepje hetzelfde. Het bevat de volgende onderdelen:
3.1 Titel en auteur van het gedicht
3.2 Een uitgewerkt stappenplan
3.3 Verantwoording voor de keuze van het gedicht,waarbij je een relatie legt tussen het
gedicht en de gekozen eindopdracht.
3.4 Uitwerking van de eindopdracht zoals die beschreven staat vanaf bladzijde ..

Hoofdstuk 4: Logboek
Dit hoofdstuk is bij ieder lid van het groepje hetzelfde. In dit hoofdstuk staat een nauwkeurige beschrijving van de taakverdeling. In het logboek moet duidelijk worden wie welke bijdrage geleverd heeft aan het eindproduct.

Hoofdstuk 5: Reflectie
Hierin kom je terug op de twee leerdoelen:
1. Je leert gedichten te begrijpen door erover te spreken en te luisteren naar de
inzichten van anderen.
2. Je leert buiten-de-box denken.

Noem drie aspecten die jij als positief hebt ervaren van de poëzielessen. En formuleer drie punten ter verbetering. Geef aan in hoeverre je denkt de leerdoelen behaald te hebben. Licht je mening toe. Gebruik voor het reflectieverslag minimaal 150 woorden.

Het eindproduct en het verslag lever je uiterlijk op maandag 18 december 2017 in bij een van de docenten Nederlands: mevrouw Bakker, mevrouw Van der Heijden of mevrouw Vonk. Het verslag lever je in via Magister ELO én op papier. Of het eindproduct via Magister ELO wordt ingeleverd of persoonlijk bij de docent, hangt af van het soort eindproduct dat jullie maken. Het maakt immers uit of je een filmpje van een dansperformance hebt gemaakt of een poster op A3-formaat. Lees de eindopdracht een paar keer goed door, zodat jullie weten aan welke eisen het eindproduct moet voldoen.