339 thoughts on “Blogopdracht 1”

 1. Bij het gedicht Credo van Remco heb ik gelezen dat hij gelooft het onmogelijke te kunnen doen en dingen ermee veranderen, maar de maatschappij staat dat niet toe.

  1. mooie uitleg, ik heb er zelf nog niet zo over nagedacht. Dit geeft mij nu weer een ander zicht van het gedicht.

  2. Ik vind jouw uitleg kort en krachtig! Hierdoor begrijp ik het ook goed .

   1. het is niet een kwestie van begrijpen want iedereen heeft een andere zicht op het gedicht. dus niks is goed. je kan door zijn antwoord wel anders kijken naar het gedicht met een andere gedachten.

    1. Hij gelooft in een wereld waar alles niet “normaal’ is maar omgekeerd. Hij zou graag willen dat hij met behulp van poëzie dat beeld kan laten zien.

  3. Mijn gedachte over dit bericht:

   Ik ben er van overtuigd dat de schrijver Remco Camper niet gelooft in de rivier of in zijn gedachte, maar het geloof in het onmogelijke, het omgekeerde van de realiteit en de feiten. Hij beschrijft zijn geloof met een ideaal beeld van een prachtige rivier die in de tegengestelde richting stroomt. In de tweede strofe staat er ”droge zwarte rots wordt blauwe waterrots”. Hierbij zijn de woorden droge en zwarte een directe tegenstelling van blauwe en water. De derde en laatste strofe zegt in mijn ogen dat de krant oftewel de merendeel van de maatschappij anders denkt en een soort muur bouwen tegen zijn ideaal beeld van de wereld.

   In het kort:
   Je moet je leven niet gemanipuleerd laten worden door de ”droog en zwart van koppen” van de krant(de realiteit).

  4. Precies wat ik ook dacht, kort maar krachtig verwoord. Nu weet ik hoe ik het moet verwoorden.

  5. Kort maar krachtige uitleg! Veel beter dan die langdradige verhalen.

  6. Door deze uitleg ben ik heel anders naar het gedicht gaan kijken.

 2. Mijn gedachte achter het gedicht.
  Dat volgens de schrijver de wereld ondersteboven staat door de rivieren die de andere kant op gaan. En dat alles tegenstellend gaat. Wat ik erbij denk is dat de wereld dan er is zonder haat en negativiteit, en dat de schrijver zelf daar ook in geloofd dat dat kan. In het tweede stukje wil de schrijver dan beweren dat hij ook veel moeite ervoor wil doen om de negativiteit weg te brengen. Hij wil met de krant daarbij laten zien hoe het in elkaar zit, en dat hij dan laat zien dat zij helemaal geen fantasie hebben en niet doordenken over bepaalde onderwerpen. En dat daardoor iedereen zo is omdat de krant word gelezen door een flink aantal mensen.

  1. Ik heb er zelf nog niet zo over nagedacht, maar vind uw gedachte gang heel erg prachtig!

  2. Mooie gedachte, zo had ik het niet bekeken, maar jouw uitleg geeft mij weer de motivatie om door te denken bij het gedicht zoals jij deed.

  3. Heel mooi!! Ik vind dat je het heel mooi uitlegt ook is het echt goed dat je het op deze manier kon inzien

 3. Mijn gedachte achter het gedicht Credo van Remco Campert.
  Toen ik dit gedicht las in klas ging ik kijken en denken wat de dichter met dit gedicht wou vertellen.En ik denk dat hij met dit gedicht wilt vertellen dat je door je fantasie te kunnen gebruiken,van een negatieve situatie naar een positieve situatie kan gaan.Maar ik denk als ik het woord rivier lees dat het iets met verlies of verdriet te maken heeft.En de berg zou dan het punt zijn om er boven op te komen.Een doel om te bereiken. Bij de 2de strofe denk ik dat hij probeert te zeggen dat je moeite moet doen om van negatief naar positief te kunnen gaan en dat gaat niet van zelf.Je moet hulp kunnen accepteren. De laatste strofe over de krant denk ik dat er mee bedoelt wordt.Dat ze je een richting van denken geven waardoor jezelf negatief denkt door de feiten en daardoor kan je je eigen fantasie niet meer gebruiken,omdat je denkt dat et zo is.De kleuren zwart en blauw betekenen negatief en positief voor mij.Ik denk dat hij met dit gedicht bedoelt dat er zware tijden zijn en het is een kunst om daar boven op te kunnen komen.En dat niet alles negatief kan zijn.

  1. Ik ben er van mening dat u gelijk heeft in uw biredenatie. Dank u wel voor deze wijze woorden

  2. ‘de berg zou dan het punt zijn om er boven op te komen.Een doel om te bereiken’ Heel goed bedacht. Ik heb nu een heel ander zicht over het gedicht dan dat ik eerst dacht!

  3. Ik vind het een mooie gedachte, nu heb ik een ander beeld bij het gedicht.

  4. Mooie manier van denken, Ik denk dat de schrijver dit ook bedoelde met het gedicht.

  5. Ik vind dat je dit erg mooi hebt beschreven en vooral de manier waarop je het contrast tussen de rivier en de bergen hebt uitgelegd

 4. Nadat ik het gedicht Credo had gelezen,begon ik na te denken waar het gedicht nou eigenlijk over ging.Ik had het gevoel dat de schrijver een hele brede fantasie heeft,en daarom de wereld ‘omgekeerd’ ziet.Het leek ook alsof de schrijver het niet eens was met alles wat er in de kranten en de media staat,omdat het daar alleen zwart op wit staat met alleen maar feiten.Er is daar dus geen ruimte voor fantasie.

  1. ”Er is daar dus geen ruimte voor fantasie” Slim bedacht. Mijn denkwijze is nu anders dat voorheen

   1. klopt. dat is echt slim bedacht. hij denkt dus anders en de kranten denken allemaal het zelfde.

  2. Een hele mooie uitleg en vooral ook origineel van je! namelijk hoe je er zo erachter bent gekomen wat de schrijver bedoelt met zijn gedicht. ook had ik zo’n idee dat de schrijver de wereld ‘omgekeerd’ ziet zoals je vertelt. maar over de andere manieren hoe je het gedicht ziet, geeft mij meer en vooral beter inzicht in het gedicht zelf. Goed zo!

  3. Ik vind dat je het gedicht goed hebt uitgelegd en je denkwijze over het gedicht is best interessant!

 5. De schrijver gelooft iets waar andere mensen niet in geloven. Hij wil alles er aan doen om het te bewijzen en overtuigt de mensen ervan waar hij in geloofd zodat de mensen misschien anders gaan denken. Maar hij krijgt uiteindelijk een tegenslag van de mensen, want zij geloven niet wat hij denkt en geloven alleen de werkelijkheid. Dit is mijn mening over het gedicht.

  1. Super concreet verteld en vooral nog beter te snappen na jouw denkwijze achter dit gedicht! Ik vind het tof dat jij het ook met mij eens bent dat er sprake is van een tegenslag van de mensen, omdat zij niet geloven wat hij denkt en alleen achter de werkelijkheid gaan lopen. Helemaal fantastisch!

  2. Met dit ben ik helemaal met je eens! je hebt dit heel goed kort samengevat. Je verteld over dat “de schrijver gelooft in iets waar andere mensen niet in geloven”, Hierbij geef je aan dat hij gelooft in het onmogelijke wat ik ook heb gerefereerd.

  3. Zo had ik het gedicht nog niet bekeken! bovendien heb je het heel mooi uitgelegd waardoor jou kijk op het gedicht mij heel duidelijk werd!

 6. Mijn gedachte achter het gedicht van Remco Campert, Credo.
  Ik ga nu het gedicht analyseren (ik gebruik hierbij mijn eigen mening met wat het betekent). De titel betekent ‘ik geloof’ en dat laat hij duidelijk zien in het gedicht. Campert vertelt in het gedicht waarin hij zelf gelooft en wat anderen geloven (dit komt niet overeen met wat hij gelooft en wilt).

  ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar de bergen = Een rivier kan niet stromen van de zee naar bergen daarom gelooft hij in het onmogelijke/omgekeerde.

  ik vraag van poëzie niet meer
  dan die rivier in kaart te brengen = De rivier tot leven brengen in je eigen fantasie.

  ik wil geen water uit de rotsen slaan = ‘Water uit de rotsen slaan’ Het eerste wat in mij opkwam is (verplichte) arbeid daarom: Ik wil er niet hard voor werken.

  maar ik wil water naar de rotsen dragen = Ik wil zelf het water brengen (Met eigen wil). Helpen.

  droge zwarte rots
  wordt blauwe waterrots = In mijn ogen betekent dit dat je van het leven zelf iets moois van kan maken. Door het ‘water’ bij de rotsen te doen (Dit verwijst weer naar het water naar de rotsen dragen).

  Maar de kranten willen het anders = ‘Maar’ vormt een tegenstelling in verband met de vorige strofe. Men wilt het anders dan de dichter.

  willen droog en zwart van koppen staan = De kranten (de werkelijkheid) ziet alleen feiten.

  werpen dammen op en dwingen = ‘Werpen dammen op’ Dammen houden water tegen. Als je de dammen zet in de rivier dan stopt het water. Hiermee wil zeggen dat ze je proberen tegen te houden met wat je denkt.

  rechtsomkeert = Dat de rivier weer terug gaat van waar het begon. Dat hij weg gaat.

  Mijn conclusie nadat ik het gedicht heb geanalyseerd:
  De rivier spreekt me aan omdat het zo dubbelzinnig gebruikt wordt. Hij spreekt over ‘de rivier in kaart brengen’ en dat hij gelooft in een rivier die stroomt van zee naar de bergen. Het gaat hier volgens mij niet over een echte rivier maar eerder over een gedachtegang. Zijn gedachte gaat anders dan de werkelijkheid. Maar hij kan niet denken wat hij wilt omdat de realiteit wat anders denkt en daar kan hij niks aan veranderen en wordt zijn gedachte/geloof door kapot gemaakt.

  Het doel van dit gedicht is om niet je leven te laten beheersen door andere (De kranten willen het anders). En dat je je eigen dromen moet volgen en niemand je de weg laat wijzen (werpen dammen op en dwingen). Het is jouw leven en daar kan je zelf wat moois van maken (De blauwe waterrots).

  1. Ik vind dat je dit heel mooi hebt uitgelegd,omdat je uitleg ook heel goed past bij de denkwijze van de schrijver.Wat hij schrijft bedoelt hij dus niet letterlijk.

  2. Dit is een lange en hele goeie uitleg waardoor mijn kijk op het gedicht is veranderd. Je hebt alles heel duidelijk uitgelegd!

  3. Ik vind dat je het super goed hebt uitgelegd Jay! dit is precies alles uitgelegd en zo snap ik het ook beter.

  4. Heel goed en duidelijk verwoord Jayleana!! Ik begrijp het beeld van de schrijver veel beter nu.

  5. wauw dit is echt goed uitgelegd. je hebt de belangrijke zinnen eruit gehaald en goed in eigen woorden uitgelegd waardoor wij het dus ook beter snappen. dat heb je dus bij alle 3 de strofes gedaan. mijn zicht is echt helemaal verandert! knap gedaan!

  6. Hele mooie en duidelijke uitleg heb je gegeven!. Je schetst het beeld van de schrijver heel duidelijk, waardoor ik het nu meer snap!

  7. erg mooi, zo had ik het nog niet bekeken ook heb je het zeer duidelijk uitgelegd.

  8. Wauw, dit is echt perfect uitgelegd. Hierdoor snap ik veel meer van het gedicht, vooral omdat je het zo goed hebt geanalyseerd!

 7. Wat ik verstond van het gedicht van Credo is dat hij een man is die gelooft in het onmogelijke, maar er is iets wat hem tegenzit. Zo zegt hij dat de krant het verkeerde doet, hierbij ben ik erg geneigd te denken dat hij propaganda van het nieuws bedoeld.

  1. ”hierbij ben ik erg geneigd te denken dat hij propaganda van het nieuws bedoeld”. zou je hiervan een voorbeeld kunnen noemen?

  2. Wat ik verstond van het gedicht van Credo is dat hij een man is die gelooft in het onmogelijke, maar er is iets wat hem tegenzit. Zo zegt hij dat de krant het verkeerde doet, hierbij ben ik erg geneigd te denken dat hij propaganda van het nieuws bedoeld. Hij vermelde ook dat hij van gekleurde stenen wilde zien terwijl de krant alleen zwarte stenen. laat zien. Met deze steen denk ik aan negatieviteit en positiviteit. Ik zou graag willen weten wat jullie hierbij denken! Ik hoop dat jullie mijn reactie nuttig vonden. Ik vond credo zeer inspirerend.

  3. Door deze uitleg heb ik een heel ander ziccht op het gedicht van deze schrijver en heb ik mijn teks verbeter heel erg bedankt!

 8. Mijn gedachte achter het gedicht credo van remco campert, is dat hij gelooft in dingen die niet makkelijk te geloven zijn. Hij gelooft dus in de onmogelijke dingen. Volgens dit gedicht vind hij dus dat het rivier naar boven kan stromen in plaats van naar beneden. Hij heeft dus een andere denkwijze dan andere mensen die bijvoorbeeld in de maatschappij werken. Tot conclusie vind hij dus dat iedereen wel wat kan doen terwijl andere nou juist iets heel anders denken.

  1. goed uitgelegd. doordat je een voorbeeld hebt gegeven, dat hij een andere denkwijze heeft dan bijvoorbeeld mensen die in de maatschappij werken, hierdoor begreep ik je standpunt heel goed!

  2. Wauw hafsa wat een prachtige beredenatie van het gedicht. Super mooi om te zien hoe dit geicht jou aan het denken zet!!

  3. goed en duidelijk uitgelegd! Door jou kijk ik nu heel anders naar het gedicht.

  4. wat een andere visie zeg, ik krijg de ene interessante opmerking na de andere, maar deze, deze doet het hoor!

  5. Zijn gedachte is dus de tegenstelling vergeleken met die van de anderen. Het is prachtig om te zien hoe mensen nou toch anders denken. Ze gebruiken veel fantasie

 9. Mijn gedachte over dit bericht:

  Ik ben er van overtuigd dat de schrijver Remco Camper niet gelooft in de rivier of in zijn gedachte, maar het geloof in het onmogelijke, het omgekeerde van de realiteit en de feiten. Hij beschrijft zijn geloof met een ideaal beeld van een prachtige rivier die in de tegengestelde richting stroomt. In de tweede strofe staat er ”droge zwarte rots wordt blauwe waterrots”. Hierbij zijn de woorden droge en zwarte een directe tegenstelling van blauwe en water. De derde en laatste strofe zegt in mijn ogen dat de krant oftewel de merendeel van de maatschappij anders denkt en een soort muur bouwen tegen zijn ideaal beeld van de wereld.

  In het kort:
  Je moet je leven niet gemanipuleerd laten worden door de ”droog en zwart van koppen” van de krant(de realiteit).

  1. Ik vind het een erg mooie uitleg. ik zie in jouw bericht dat de schrijver het niet letterlijk bedoelt, waardoor ik er ook weer anders over nadenk. daarbij vind ik het ook erg goed dat je een conclusie erbij het gezet met wat de schrijver ermee bedoelt. maar wat heb jij voor betekenis in de tweede strofe waar er staat dat hij er moeite voor doet?

  2. Ik sluit me volledig aan mij de reactie van Allesio, ik zie ook dat de schrijver het niet letterlijk bedoelt maar het laat me toch steeds weer nadenken.

 10. Mijn gedachte over zijn dat de schrijver een tegengestelde richting opgaat en hij wil mensen die tegengestelde richting laten zien aan andere mensen maar dat kan niet door de media, die creëren een soort van blokkade voor hem.

  1. Hele mooie uitleg. Dit heb ik nog nergens anders gehoord en ik vind het een mooi perspectief van waaruit jij het gedicht bekijkt.

  2. mooie uitleg, ik begrijp het helemaal. “kort en krachtig”.

  3. Goed uitgelegd.De media bouwt een soort blokkade voor hem nu begrijp ik het volledig.

 11. Bij het lezen van het gedicht wist ik eerst niet zo goed waar het precies over ging. Vervolgens ging ik het gedicht nog een keer lezen, maar met een ander gedachte. Ik begon na te denken over wat er nou eigenlijk bedoeld werd. Uiteindelijk dacht ik dat het gedicht ging over het geloven in het onmogelijke. Ik vind dit een mooi gedicht.

  1. Ik begreep het in het begin ook niet echt, maar na het een paar keer lezen met de klas had ik ongeveer dezelfde gedachten als jij.

  2. Ik had hetzelfde dat ik het eerst ook niet begreep nu wel. Goed uitgelegd.

 12. Mijn gedachte op de verwijzing naar dit gedicht van Credo komt bijna overeen met de reacties van de anderen die je hierboven of waarschijnlijk hieronder ziet. Aan het begin vond ik het gedicht een beetje troebel en snapte ik niet helemaal zo goed wat de schrijver wilde meegeven en hoe je zo’n gedicht als deze beter kunt begrijpen. Daarom hebben we het gedicht per strofe besproken wat hij duidelijk wilde maken en zijn denkwijze ontdekken. Hierna had wel een klein idee wat hij ermee bedoelde. Vervolgens had ik het stappenplan gevolgd om het nog beter te begrijpen, zoals wat er voor mij staat, kijken naar wat ik snap maar ook mijn intuïtie laten spreken, waarbij je vanuit een inspiratie iets aanvoelt. Waaruit volgt dat ik na al deze stappen het gedicht uiteindelijk begrijp. Hieruit snapte ik dat de schrijver bedoelde dat hij een omgekeerd denkwijze heeft gegeven, moeite wilde doen, een positieve wending heeft, namelijk van droge naar blauwe en dat de kranten ook wel de media alleen feiten geven en geen fantasie.

  1. Ik snapte het in het begin ook niet, maar na de uitleg in de klas en jouw gedachte op de tekst begin ik het ook te begrijpen.

  2. Het was in het begin inderdaad een beetje troebel. Maar jou uitleg is heel duidelijk.

 13. Mijn gedachte achter het gedicht van Remco Campert : Credo
  Ik ga het gedicht: Credo analyseren.

  Credo is een levensopvatting.
  Ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar bergen: het is onrealistisch (zee-naar bergen). Het is in werkelijkheid juist tegenstellend (van bergen-naar zee)
  ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen: (poëzie is fantasie) hij heeft een wens. Hij wil dat er wat gaat veranderen in zijn ogen, wat niet realistisch is.
  ik wil geen water uit de rotsen slaan
  maar ik wil water naar de rotsen dragen
  droge zwarte rots
  wordt blauwe waterrots: het eerste wat in mij opkwam tijdens het lezen van de 2e strofe is dat hij iets wil veranderen en er ook moeite voor wil doen.
  Maar de kranten willen het anders
  willen droog en zwart van koppen staan: in mijn ogen bedoelt hij dat de media niet de waarheid vertelt.De media draait alles om, om aandacht te trekken.
  werpen dammen op en dwingen
  rechtsomkeert: in de laatste strofe bedoelt hij in mijn ogen dat zijn doel wordt tegengehouden en hij een andere route zoekt om zijn doel wel te halen.

  Conclusie: Hij wil moeite doen om het onmogelijke te bereiken, maar het wordt door de media tegengehouden.

  1. Hele mooie uitleg, nu ik zo naar jou uitleg kijk denk ik er eigenlijk ook wel zo over.

   1. klopt. ik kijk er nu ook anders naar, want hij is tot nu toe de enige die zo denkt over de media. dat ze hem dus tegenhouden om het onmogelijke te bereiken.

  2. Wauw wat een mooie uitleg! Dankzij jou reactie begrijp ik het gedicht veel beter.

  3. Dit heeft mijn gedachte veranderd.Ik wist niet dat hij door de media werd tegengehouden.Door jou begrijp ik nu wat hij bedoelde

  4. wauw, wat mooi en duidelijk uitgelegd! jij hebt een totaal andere denkwijze dan ik, maar toch kan ik mij volledig verplaatsen in hoe jij er over denkt!

  5. Ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd en dat je veel voorbeelden hebt gebruikt, waardoor ik het gedicht veel beter begrijp.

 14. Ik denk dat de schrijver met dit gedicht bedoeld dat hij er genoeg van heeft dat de maatschappij alles voor hem bepaald. Hij wil liever zelf bepalen wat hij doet of wat hij moet doen. Verder denk ik dat hij met dit gedicht wil laten weten dat het ook anders kan in de wereld. Hij wil met dit gedicht de realiteit vermijden en laten uitkomen waar hij in gelooft.

 15. Nadat ik klaar was met het lezen van het gedicht. Begreep ik in eerste instantie niet helemaal waar het over ging. Pas nadat we met de hele klas hebben gespeculeerd, waar het misschien over zou kunnen gaan. Ging een lichtje bij mij branden. En dacht ik dat hij het had over zijn fantasieën. Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen. Hier zegt hij denk ik, dat hij door poëzie zijn fantasie kan uiten. En bij het laatste stuk zegt hij dat het nieuws/maatschappij zijn fantasie niet accepteren en het laten hoe het hoort (werkelijkheid).
  Dus samengevat denk ik dat hij zijn fantasie alleen kan uiten via poëzie maar de media het tegenhoud.

  1. ja zo kan je het ook zien! dat hij dus geen keus heeft en dus maar zijn fantasie in poëzie uit. goed zo!

 16. Toen ik het gedicht eerst las snapte ik er niks van. Nadat ik het een paar keer opnieuw had gelezen begreep ik het eindelijk. De titel (credo=ik geloof) laat al zien dat het gedicht gaat over waar hij in gelooft. ‘Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen’ dit laat zien dat hij gelooft in het onmogelijke. ‘Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar water naar de rotsen dragen’ laat zien dat hij dingen op zijn eigen manier wilt doen en niet op de manier die het meest logisch lijkt. Hij wilt dit allemaal uiten in zijn poëzie (‘maar de kranten willen het anders’) de media wilt zorgen dat dit niet gebeurt, omdat zij het niet met de mening van de schrijver eens zijn.
  Conclusie: de schrijver wilt met zijn poëzie laten zien dat niet alles op een logische manier hoeft en dat je dingen kan doen op je eigen manier.

 17. Toen ik dit gedicht eerst las vond ik het een beetje vaag en raar, maar nu ik het vaker heb gelezen begrijp ik het denk ik. Ik denk dat het gedicht gaat over het geloven in dingen die onmogelijk zijn, je fantasie gebruiken en geloven in je zelf. Dat je van iets negatiefs iets positiefs maakt (doordat de droge zwarte rots een blauwe waterrots wordt.) en dat niemand je in de weg kan staan (bijv. ‘de kranten’ in het gedicht.) Het kan zo zijn dat de schrijver van het gedicht een droom heeft die hij wilt uitvoeren, in iets onmogelijks gelooft, maar iemand probeert hem ervan te weerhouden. Hem tegenhouden. Dat is wat hem veel verdriet doet, maar hij zal zich niet zomaar laten tegenhouden.

  1. Wauw Irem, wat goed van jou dat je het gedicht zo hebt “ontcijferd”! ik ben het helemaal met je eens ik kan mij totaal verplaatsen in jou!

 18. De eerste keer dat ik het gedicht las begreep ik er niks van. Ik las het nog een keer en begreep dat de persoon ergens in geloofd maar dat hij het gevoel heeft dat hij het niet kan uiten door andere mensen hun gedachten. Mijn conclusie is dat de schrijver wil laten zien dat je niet alles moet doen en denken wat de anderen denken wat goed is.

  1. Ik wil mijn bericht een beetje aanpassen.
   Het gedicht was voor mij een beetje onduidelijk. Credo betekent geloof dus toen werd het al iets duidelijker. Maar na het een paar keer grondig lezen werd het nog duidelijker en begon ik Remco te begrijpen. Hij geloofd volgensmij in een bepaald soort poëzie, maar de media wil de laatste tijd alleen maar drama en heftige poëzie zien. En hij heeft het gevoel dat zijn soort van poëzie niet woord toegestaan door het publiek. Ik heb het gevoel dat hij er echt mee zit, ik vind het gedicht nogal droevig.

 19. Toen ik dit gedicht las was ik heel erg verward.Ik wist niet wat Remco met die gedicht bedoelde.Maar na het gedicht een aantal keer te lezen vatte ik een paar dingen op.Credo betekent ‘Ik geloof’ en in de eerste zin luidt “ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen”.Hij verteld ook wat hij wilt namelijk “ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen”.Dan komt er een tegenstelling “droge zwarte rots wordt blauwe waterrots” hij wilt dus een verandering brengen.Vervolgens komt de zin “maar de kranten willen het anders” hierbij krijg ik de gedachte dat de schrijver een wil heeft maar het niet mogelijk is door de media.De media weerhoud hem van zijn wensen.

  1. wauw, je hebt dit echt mooi gezegd, ik kan me heel goed vinden in jouw opvatting van het gedicht!

  2. Dat is inderdaad mooi gezegd. Nu denk ik er ook zo over. hij zou iets willen doen maar de media weerhoudt hem.

 20. Mijn gedachte over het gedicht:

  Bij het lezen van het gedicht van Remco Campert, Credo. Als je het gedicht voor het eerst lees snap je niet alles. Het is best raar geschreven. Je moet echt heel kritisch kijken.
  Credo betekent ik geloof. Hieraan kan je concluderen dat het gedicht over iets gaan waarin de schrijver in gelooft. Je kan zien dat hij zijn fantasie heeft gebruikt want hij beschrijft dingen die onmogelijk zijn.
  Zoals ‘ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen’. Hij beschrijft het omgekeerde van wat natuurlijk is. Wat normaal is dat water naar zee stroomt en niet naar bergen.
  En van ‘ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen’. Hij vertelt hoe hij niet meer wilt van poëzie, alleen dat het een rivier in kaart brengt. Dit kan natuurlijk niet in het echt het heeft een andere betekenis.Ik weet nog niet wat het precies betekent.
  ‘Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen’. Het omgekeerde.
  Wat ik begrijp uit ‘maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert’. Lijkt me dat wat hij weet en wat de waarheid is wordt omgekeerd. Hij laat zien met zijn voorbeelden boven dit stukje van het gedicht. Dat het onzin is wat de krant zegt.
  Het was een leuk gedicht.

 21. Ik geloof dat het gedicht gaat over poëzie zelf, en hoe poëzie tegen de wetten van de werekelijkheid kan werken, vandaar de omgekeerde rivier. Maar de samenleving staat dit niet toe omdat het niet bij de norm hoort. Hij drukt in dit gedicht dus zijn mening over poëzie uit en wat het allemaal zou kunnen volgens hem.

  1. ja klopt zo kan je ook denken. niet veel mensen denken zo. goed zo!

   1. Mooi gezegd! Je hebt zeker mijn kijk op het gedicht veranderd

 22. Toen ik het gedicht eerst las snapte ik er niks van. Nadat ik het een paar keer opnieuw had gelezen begreep ik het eindelijk. De titel (credo=ik geloof) laat al zien dat het gedicht gaat over waar hij in gelooft. ‘Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen’ dit laat zien dat hij gelooft in het onmogelijke. ‘Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar water naar de rotsen dragen’ laat zien dat hij dingen op zijn eigen manier wilt doen en niet op de manier die het meest logisch lijkt. Hij wilt dit allemaal uiten in zijn poëzie (‘maar de kranten willen het anders’) de media wilt zorgen dat dit niet gebeurt, omdat zij het niet met de mening van de schrijver eens zijn.
  Conclusie: de schrijver wilt met zijn poëzie laten zien dat niet alles op een logische manier hoeft en dat je dingen kan doen op je eigen manier.

 23. gedicht: Credo geschreven door: Remco Campert. ik denk dat als je dit gedicht leest voor de eerste keer dat je er niet veel van begrijpt. Dit had ik ook, toen ik dit voor de eerste keer las begreep ik niet veel en dacht ik van waarom praat deze man over bergen en rivieren enzovoorts, maar hoe vaker ik het las hoe meer ik het begon te begrijpen en er iets bij kon voorstellen. Ik begon een soort van plaatje in me hoofd te zien over iemand die iets onmogelijks probeerde, zoals Campert zei in het gedicht: een rivier die stroomt van zee naar bergen, dit is natuurlijk onzin de zee stroomt niet een berg op, maar een berg af. Hieruit kon ik opmaken dat het iets onmogelijks was. Ik vond dit een mooi gedicht hij was wel een beetje vaag in het begin (dus de eerste keer dat ik dit las) maar naarmate ik verder begon te lezen kreeg ik er steeds meer een beeld bij. Natuurlijk is mijn beeld weer anders dan die van een ander, maar ik zie het zo en misschien zien andere mensen het ook wel zo. Ik vond het in ieder geval een mooi gedicht het lijkt wel alsof hij wilt dat je gelooft dat je zelfs dat als je denkt dat het onmogelijk, het niet onmogelijk is.

  1. foutje: ik vond het in ieder geval een mooi gedicht het lijkt wel alsof hij wil dat je gelooft dat zelfs als je denkt dat het onmogelijk is, het niet onmogelijk is

 24. Ik denk dat de schrijver van het gedicht ergens bij wilde helpen maar werd tegengehouden. Misschien wilde hij mensen helpen in een arm land en hun water brengen en voorzien van meer spullen maar werd hij tegengehouden door mensen van de media. Mensen van de media wilden de arme mensen op een andere manier laten zien dan dat de schrijver ze in kaart wilde brengen. hij wilde “geen water uit de rotsen slaan maar water naar de rotsen dragen”.

  1. Mijn gedachte over het gedicht van Remco Campert: Credo

   Toen ik het gedicht voor het eerst las vond ik moeilijk te begrijpen waar het over ging. Maar na een paar keer lezen en nadat ik erachter kwam dat credo ” ik geloof”’ betekende begon het me iets duidelijker te worden. Ik denk dat het gaat over dat hij gelooft in dingen die eigenlijk niet mogelijk zijn en dat hij dingen omgekeerd ziet. De zin ”die stroomt van zee naar bergen” maakt dit duidelijker.

   1. De reactie hierboven is op de verkeerde plek geplaatst

 25. De schrijver probeert alles wat hij kan recht te zetten ondanks de media beperkt blijft met wat ze uitzenden. De schrijver is volgens mij hier achter gekomen en wilt/gaat initiatief nemen door zelf alles goed te zetten, ook al moet het tegenstellend zijn dan wat de meeste mensen doen.
  “Ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar de bergen”. Als je dit leest dan zou je kunnen weten dat het niet van zee naar bergen gaat maar andersom (waarom weet ik dit nog van AK), aldus mijn standpunt.

  1. Ik vind dat je het best wel goed hebt uitgelegd, helder en duidelijk

 26. Credo van Remco Camert is een heel ingewikkelde poëzie. Voor de eerste keer als je het leest snap je er helemaal niks van, maar steeds als je het opnieuw leest snap je steeds meer wat er bedoelt wordt. Wat Remco bedoelt met zijn poëzie is dat hij wil laten zien waar in hij gelooft. De titel van de poëzie is niet voor niets “Credo”. Credo betekent “ik geloof”. Hij zegt dingen als ‘Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen’ . Daarmee probeert hij duidelijk te maken dat hij gelooft in iets dat niet mogelijk is. Wat de schrijver’s doel is, is om een boodschap achter te laten: ‘Niet alles gaat altijd hoe het hoort te gaan’. Dat is mijn denkwijze over de poëzie.

 27. Ik vond het gedicht credo in het begin heel onduidelijk, maar later begon het wel duidelijk te worden. Wat ik heb begrepen van het gedicht is dat er iemand word buitengesloten. Er was ook iets met de natuur, dat de mensen de natuur moeten helpen. Credo betekent eigenlijk ‘ik geloof’. Degene die dit heeft geschreven zegt eigenlijk dat hij gelooft in iets dat niet bestaat. Hij zegt ook: Als je water uit de rotsen slaat, wordt het droog. Als je water in de rotsen toebrengt wordt het nat. Dat is iets wat onomogelijk is.

 28. Toen ik voor het eerst dit gedicht las wist ik niet precies wat ik ervan moest vinden, omdat ik het niet echt snapte. Toen mij verteld werd wat de titel betekende (credo= ik geloof) snapte ik het gedicht al een stukje meer. Toen we in de les de tekst beter gingen analyseren ben ik erachter gekomen dat er niet maar één gedachte kan zijn over dit gedicht. Met poëzie is er dus niet maar één gedachte. Voor mij gaat dit gedicht over waar Remco Campert in gelooft. Remco Campert gelooft in een rivier hij gelooft dus in het onwerkelijke. Ook denk ik dat de schrijver alles positief beziet en dat de media het beeld van de realiteit slechter laten lijken

 29. Mijn gedachte achter het gedicht van Remco Campert : Credo

  Eerst had ik echt geen idee waarover het gedicht zou kunnen gaan, maar na een paar keer lezen heb ik wel een idee gekregen. Ik vind dat Remco Campert heel open heeft geschreven. Daarmee bedoel ik dat hij schrijft over wat hij gelooft en niet wat al bestaat en waarin iedereen gelooft. Hij schrijft over poëzie en over dat hij iets wilt bereiken hoe hij dat wilt. Voor hem is het mogelijk om te fantaseren met zijn gedachte over dingen die niet normaal voorkomen. Ik vind de betekenis van dit gedicht heel mooi, inspirerend en creatief. Het is ook heel positief in de naam van geloven in iets dat niet al geloofd wordt.

  1. Mooi uitgelegd Omayma! De manier waarop jij dit gedicht bekijkt is heel begrijpelijk. Je hebt er overduidelijk over nagedacht.

 30. Dit is mijn gedachte over het gedicht Credo van Remco Campert.
  Toen ik voor het eerst het gedicht las, begreep ik het niet zo goed. Maar na een paar keer lezen van het gedicht begreep ik het steeds beter. Ik denk dat de schrijver gelooft in het onmogelijke die hij mogelijk wilt maken maar dat de media hem weerhoudt. Dit denk ik omdat de schrijver zegt dat hij gelooft in een rivier die stroomt van zee naar bergen. Dit kan niet want een rivier stroomt van bergen naar zee. Daarna zegt hij ‘ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen’. Hiermee bedoelt hij dat hij wilt dat poëzie dat onmogelijke zichtbaar maakt. Bij de tweede strofe vertelt hij dat hij geen water uit de rotsen wilt slaan maar er naartoe wilt dragen. Water van rotsen slaan is minder werk dan water naar rotsen dragen. Hiermee bedoelt hij dat hij er voor wilt werken. Bij de derde strofe begint hij met ‘maar de kranten willen het anders’. Hij vertelt dus een tegenstelling. Hij zegt dat de kranten het willen droog en zwart van koppen staan. Dus dat de media het anders wilt dan hem. ‘Werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert’, hij zegt hiermee dat de kranten hem weerhoudt van zijn wensen.

 31. Toen ik het gedicht Credo van Remco Campert las was ik verward, want ik begreep totaal niet wat er bedoelt werd.
  Nadat ik het een paar keer opnieuw had gelezen begreep ik het de titel(credo=ik geloof) laat al zien dat het gedicht gaat over waar hij in zou geloven. Hij zegt ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen. Het eerste wat toen in me opkwam is dat hij iets op een slimme manier wou doen. Waarom moeite doen als het makkelijk kon, en dat hij het op zijn eigen manier wou doen.
  Ook zei hij droge zwarte rots wordt blauwe waterrots, wat toen in me opkwam was dat hij dingen wou verbeteren zodat het goed ging. In dat geval werd een zwarte rots een blauwe waterrots.
  Kortom: de schrijver wilt met zijn poëzie laten zien dat waarin je ook geloofd en de manier van hoe je het doet goed is. En er is altijd ruimte voor verbetering.

  1. Zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht, ik snap heel goed wat je bedoelt!

 32. Toen ik Credo van Remco Campert voor het eerst las snapte ik het niet. Ik zocht het op en Credo betekent dus eigenlijk “ik geloof”. Toen ik eindelijk wist wat de titel betekende begon ik het verhaal steeds meer te snappen. Hij zegt “ik geloof in een rivier die stroomt van de zee naar de bergen” en “ ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen” toen ik dat een paar keer had gelezen kwam het tot me door dat hij in iets geloofd en iets wilt wat eigenlijk onmogelijk is.

  1. Ik vind het heel mooi hoe je je mening onderbouwt door gedeeltes in de tekst.

 33. In het begin moest ik aandachtig lezen om een goede fantasie achter dit gedicht te krijgen. Er komen een paar synoniemen in het gedicht voor zoals een rivier en rotsen. Ik denk dat de rivier staat voor vervelende gebeurtenissen uit het verleden. De schrijver heeft hiervan geleerd en wil dingen niet op de ‘’gewone’’dus oude manier aanpakken maar op een andere manier. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat de rivier van zee naar bergen stroomt terwijl het gewoon is dat de rivier van de bergen naar de zee stroomt. In de poëzie geeft hij dingen weer op zijn manier en niet de gewone manier. De poëzie staat dus symbool voor een andere manier van aanpak. Met de kranten bedoeld hij de normale manier van aanpak. Hij vind dat dat niet meer bij hem past en is er dus niet meer positief over. De schrijver wilt niet naar de wereld kijken zoals iedereen, hij gaat niet met de stroom mee. Met de rotsen bedoeld hij denk ik gebeurtenissen. Hij wilt die positief maken: van zwarte rotsen naar blauwe waterrotsen. Met water bedoeld hij hier positiviteit.

  1. Ik ben het hier helemaal mee eens. Zelf heb ik helemaal niet zo nagedacht over dit gedicht. Door jouw kijk op dit gedicht snap ik het ook beter.

  2. heel mooi verwoord dit, het laat zien dat je je echt in het gedicht hebt verdiept

  3. Heel mooi geschreven zo had ik er niet over gedacht je heb mij weer een ander inzicht gegeven bedankt!

 34. mijn gedachte over het gedicht Credo van Remco Campert:

  Toen ik het gedicht Credo las vond ik het nergens op slaan en begreep ik het niet. Ik dacht bij mezelf waarom vertelt hij over bergen en rivieren. Toen ik erachter kwam dat Credo “ik geloof” betekende werd het verhaal duidelijker. Hij geloof in dingen die onmogelijk zijn zoals dat een zwarte rots opeens blauw word of dat hij het water wilt dragen naar de rotsen. Er is nog een zin die ik maar blijf lezen en niet begrijp “maar de kranten willen het anders”. Wie zijn de kranten zijn het de mensen die denken dat hij onzin praat en niet realistisch is.

  1. Ik ben het er helemaal met je mee eens! Toen ik het gedicht voor de eerste keer las dacht ik echt van: waar gaat dit over, ik begrijp het niet. Maar nadat mijn docent me had uitgelegd van dat Credo “ik geloof” betekende, begon ik het langzamerhand te begrijpen.

 35. Credo Tijdens het eerste keer lezen van dit gedicht vond ik het erg onduidelijk wat de schrijver de lezers ermee wilde vertellen. Na het gedicht een paar keer te hebben gelezen, denk ik dat de schrijver een uiting wil geven aan een geloof van een totaal andere kant. Het is een geloof om het ”onmogelijke”, het omgekeerde van de werkelijkheid te bereiken. In de tweede strofe wil de schrijver duidelijk maken dat er veel moeite moet worden gedaan om het doel te kunnen bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van scherpe tegenstellingen. De negativiteit die er eerst heerste verandert in positiviteit door het resultaat van het arbeid dat er is verricht. De derde strofe begint met het woord ”maar” dat aangeeft dat er sprake is van een tegenstellend verband. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de kranten een negatief effect hebben, waardoor de positieve kant wordt tegengehouden.

  1. Ik dacht er zelf niet zo over na maar wat jij zegt klinkt heel logisch, goed gedacht!

 36. ik heb alle reacties gelezen en er zitten echt hele goeie tussen waar ik nooit op zou komen. het gedicht credo (=ik geloof) van Remco Campert vind ik een mooie gedicht. toen ik het gedicht voor het eerst las snapte ik er niks van. toen we het gedicht strofe per strofe gingen analyseren met de klas begreep ik het pas.

  1ste strofe: hij geloofd in het omgekeerde, want een rivier kan niet van zee naar bergen stromen.
  hij gebruikt de poëzie om zijn ideeën te delen met anderen.

  2de strofe: hij wilt helpen. hij wilt een verandering maken in de wereld.

  3de strofe: de mensheid gelooft niet in het onmogelijke. hun zeggen allemaal het zelfde. ze zijn tegen het geloven in het omgekeerde.

  conclusie: de tekst is geschreven in 1951 dus ik denk dat hij toen weinig recht had en niet mocht denken in het omgekeerde en in het onmogelijke maar dat hij het toch deed door poëzie.

  1. Ik zie dat je aandacht heb besteed aan dit gedicht.Mooi uitgelegd!

 37. Dit is mijn gedachte over het gedicht van Credo van Remp Campert.
  Toen ik het voor het eerst las, snapte ik het niet zo goed. Toen ik het steeds opnieuw las, begon ik het steeds iets meer te begrijpen. Ik denk dat de schrijver gelooft in het onmogelijke. Het gaat volgens mij over waar hij over fantaseert, dat het water in de tegengestelde richting stroomt, dat alles mogelijk is volgens hem. Hij wilt moeite doen, want in de tweede strofe staat er dat hij geen water uit de rotsen wilt slaan, maar het water naar de rotsen wilt dragen. Er staat ook: ‘droge zwarte rots wordt blauwe waterrots’, daarmee wordt bedoelt dat je negatieve dingen om moet zetten naar positieve dingen.
  Kortom: hij wilt met zijn gedicht laten zien dat je negatieve dingen kan omdraaien naar positieve dingen.

 38. Toen ik het gedicht had gelezen begreep ik er helemaal niks van. Daarna hadden we het met de klas geprobeerd om het gedicht te begrijpen, maar ik begreep het nog niet. Na al deze reacties van mensen is het makkelijker geworden om het gedicht te begrijpen. Maar als nog is lezen/begrijpen/schrijven van gedicht niet iets voor mij.

  1. Het is moeilijk om te begrijpen maar je moet erin gaan verdiepen.Hoe meer je leest des te beter je het gaat begrijpen!

 39. Mijn gedachte achter dit gedicht:
  Toen ik het voor het eerst las snapte ik er niets van, maar na de bespreking in de klas kwam het in mij op. ik begreep het steeds meer. In het begin sloeg het nergens op dacht ik, maar als je het daarna met de klas bespreekt denk je dat het eigenlijk gewoon logisch is.
  Ik denk dat de schrijver iets positiefs wil bereiken met zijn gedicht, doordat hij “ik vraag van poëzie niet meer dan de rivier in kaart te brengen” zegt. Zijn doel is uiteindelijk dat van iets negatiefs postiefs gaat worden (droge zwarte rots
  wordt blauwe waterrots). Maar hij wordt tegengehouden door de media. Blijkbaar willen de kranten het anders (negatief) dan dat de schrijver het wil. Dit zegt hij ook letterlijk in het gedicht, namelijk: “willen droog en zwart van koppen staan”. De schrijver wil niet tegengehouden worden, daarom wil hij er hard voor werken (“ik wil geen water uit de rotsen slaan, maar water uit de rotsen dragen”). Ik denk dat de schrijver hiermee bedoelt dat hij alles op alles zet en dat hij het zware werk wil doen om toch zijn doel te bereiken.

 40. Toen ik in de les het gedicht voor het eerst las, kreeg ik verwarrende gedachtes. De tweede keer dat ik het las, probeerde ik de dingen die niet logisch waren, me iets bij voor te stellen. Zo kreeg ik honderen ideeen op 1 moment. Uiteindelijk ben ik gaan denken. Hij wilt iets wat de kranten niet willen zegt ie. Ik stel me daar bij voor dat de kranten, de mensen om hem heen zijn. Die willen iets wat hij niet wilt. Hij wilt iets wat eigenlijk best onrealistisch is. Hij wilt van zee naar bergen. Dat is iets wat onmogelijk is. Dus ik denk dat hij in het onmogelijke geloofd.

   1. thanks 😉 heb zojuist de jouwe ook gelezen! ook super goed over nagedacht en mooi beredeneerd

  1. Wat er dus voor mij stond was, dat Remco in het onmogelijke gelooft. Hij wilde iets was onmogelijk was. Dingen die omgekeerd moesten. Het gedicht is geschreven in 1951, dus ik denk dat het op dat moment Nederland anders was. hij wilde iets maar de kranten niet. Dus de kranten liet me denken aan de overheid. En “zwarte droge rots, word blauw waterrots.” Hier moest ik denken aan racisme. Iemand die gekleurd is als het ware moet gezien worden als water. Dus transparant.

 41. Wat ik heb begrepen van het gedicht Credo door Remco Campert.
  De dichter gelooft in het onmogelijke : “ik geloof in een rivier die stroomt van de zee naar de bergen”. In de tweede strofe maakt hij duidelijk dat hij een doel wil bereiken met eigen initiatief : “ik wil geen water uit de rotsen slaan , maar ik wil water naar de rotsen dragen”. In de derde strofe geeft hij duidelijk een tegenstelling aan : “maar de kranten willen het anders , willen droog en zwart van koppen staan”. Dus samengevat wat ik heb begrepen is dat de kranten (media) het geloof in het onmogelijke me een negatief beeld beïnvloeden.

 42. Toen ik het gedicht voor de eerste keer las snapte ik er niks van. Maar toen we het gedicht in de klas hadden besproken begon ik het te snappen. Ik denk dat het in het gedicht erover gaat dat de schrijver wil dat mensen meer hun fantasie gaan gebruiken om zich bijvoorbeeld de rivier die van zee naar de bergen stroomt voor te kunnen stellen. En dat men problemen (oplost door de droge zwarte rots in een blauwe water rots te veranderen). Maar dat de media alleen feiten geeft en niet mensen hun fantasie laat gebruiken om hun eigen mening te vormen.

  1. Ik vindt dat jij deze woorden heel mooi heb omschreven en ik ervaren .

 43. Credo – Remp Campert.
  De eerste keer dat ik het gedicht las, was het voor mij al duidelijk dat hij dingen ‘omgekeerd’ zag. Hoe vaker ik het gedicht las, hoe meer ik mij realiseerde dat hij dingen anders zag, en een verandering wou maken. De kranten laten alleen kant zien, hij wilt alle kanten laten zien. Dit gedicht laat je fantaseren over wat hij eigenlijk bedoelt. Credo betekent geloof, wat mij ergens ook doet denken dat hij de mensen wilt laten weten, met de hulp van de kranten, wat hij gelooft. De kranten laten alleen de ‘normale’ kant zien, en staan niet open om alle kanten te laten zien. Zoals ik dus al zei laat dit gedicht je fantaseren over van alles, en zou je telkens iets nieuws uit het gedicht kunnen halen.

 44. Mijn gedachtes over Vogels vliegen toch, Remco Campert.
  Toen ik dit gedicht globaal doorlas begreep ik er weinig tot niks van. Maar toch had ik in mijn achterhoofd een gedachte dat er veel meer achter dit gedicht zat, dan omgekeerde en onrealistische natuurverschijnselen.
  Credo schrijft dat hij in een rivier gelooft die stroomt van zee naar bergen voor mij weerspiegelt hij zijn levensfases, die als een trap ,van de bodem naar de top gaan.Vervolgens wilt hij geen water uit de rotsen slaan maar water naar de rotsen dragen dit staat symbool voor, dat hij geen moeite wil doen voor iets wat niet kan veranderen,moeite doen voor niks. Maar moeite doen voor waar hij resultaat van kan zien. Verder staat er een tegenstelling ”droge zware rots wordt blauwe waterrots”, dit staat voor ; van een negatieve leegte naar overvolle positiviteit.
  Verder staat er dat de media men voor de gek houd en het negatieve, positief maakt.
  Uiteindelijk staat er ”werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert”, dit betekent dat de media men dwingt om een andere route te nemen naar hun doel en zorgen voor blokkades om deze te bereiken.

 45. Credo – Remco Campert
  De eerste keer toen ik dit gedicht las, begreep ik er letterlijk niks van. Het was voor mij allemaal onduidelijk en ik vond de zinnen zo raar, totdat mijn docent mij vertelde dat Credo “ik geloof” betekende. Toen ze dat zij, begon ik het gedicht een beetje meer te begrijpen. Ik ging de zinnen steeds door en door lezen, totdat ik het uiteindelijk begreep. Nu ik het begrijp vind ik het een mooi gedicht. Want hij gelooft in dingen die in werkelijkheid niet kunnen gebeuren, zoals ” ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen” dit kan in het echt niet gebeuren, maar hij gelooft er toch in. Hiermee wilt hij zeggen dat hij toch in dingen blijft geloven terwijl hij zelf al weet dat het nooit zal gebeuren. Dit gedicht heeft mij heel erg geïnspireerd (en ik denk ook vele andere), dit zal mij altijd blijven herinneren dat als ik ergens in geloof, ik er nooit voor mag opgeven.

  1. Ik vond ook dat het onduidelijk was en dat de zinnen zo raar waren. Ik vind het heel knap van je dat je dit gedicht blijft herinneren.

 46. Mijn gedachte over het gedicht van Remco Campert: Credo

  Toen ik het gedicht voor het eerst las vond ik moeilijk te begrijpen waar het over ging. Maar na een paar keer lezen en nadat ik erachter kwam dat credo ” ik geloof”’ betekende begon het me iets duidelijker te worden. Ik denk dat het gaat over dat hij gelooft in dingen die eigenlijk niet mogelijk zijn en dat hij dingen omgekeerd ziet. De zin ”die stroomt van zee naar bergen” maakt dit duidelijker. Ook denk ik dat hij dingen die negatief zijn in een positieve manier wilt laten zien. Hij ziet dingen op een hele andere manier dan andere mensen. Nu ik dit gedicht begrijp vind ik het een best mooi gedicht.

 47. Mijn gedachte achter het gedicht,
  Ik denk dat de schrijver dit gedicht heeft geschreven omdat hij een man is met een aparte manier van denk over de wereld. hij is denk ik ook eenzaam en vaak verdrietig.

  Amen

 48. Credo
  In het eerste instantie begreep ik niet wat de schrijver wou overbrengen met dit gedicht. Na verde toelichten en klasikale beredenering ben ik tot een gedachte gekomen. Wat ik denk dat de schrijver probeert te vertellen is dat hij gelooft in iets. Hij gelooft niet alleen in iets wat niet kan maar ook in iets wat niet wordt toegestaan. Je leest ook in het gedicht :” ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen”. Dit kan ook een indirecte manier zijn om te zeggen dat hij een probleem probeert te verhelpen door “dat water” naar de rotsen te dragen in plaats van dat hij het water eruit slaat en als gevolg dan ook dat de “kranten” hem proberen tegen te houden. “maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert” Als het water hem nooit bereikt hoe zou hij het water dan naar de berg moeten dragen.. De kranten houden hem tegen. Willen niet dat het probleem wordt verholpen en blokeren dus de weg.

  Practig gedicht met een goeie boodschap die per persoon verschilt!

  1. Prachtig, ik vind jouw reactie heel mooi geobserveerd. Ook heb je hele goede argumenten erin verwerkt, ga zo door!!

  2. Kelly dit heb je goed en duidelijk verteld met behulp van argumenten. (prachtig)

  3. Mooi uitgelegd kelly! De manier waarop jij dit gedicht bekijkt is heel mooi. Je hebt er overduidelijk aan gedacht.

 49. Credo – Remco Campert -> Mijn gedachte

  Toen ik het gedicht voor het eerst las snapte ik waar het over ging of wat ik eruit moest halen. Nadat mijn docent bepaalde terme uitlegde zoals dat met ‘Credo’ ik geloof / opvatting bedoelt wordt of dat met ‘rivier’ verlies bedoelt word. Nadat ik dus bepaalde worden minder letterlijk ging nemen begon ik het gedicht steeds beter te begrijpen. Nu begrijp ik dat hij in onwerkelijke dingen gelooft. Dit kan je bijvoorbeeld uit de zin ” die stroomt van zee naar bergen ” halen. In het echt gaat het juist andersom. Hij weet natuurlijk dat dit niet echt kan maar blijft er tog in geloven. Het tweede stukje gaat over moeite doen. Met “ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rosten dragen” bedoelt hij dat hij alleen moeite wil doen voor de dingen waarbij het echt nut heeft. Door de laatste twee zinnen van dit stukje krijgt het nog een positieve wending. Met het laatste stukje van het gedicht denk ik dat er wordt bedoelt dat de ‘kranten’ dus de media het nog negatief beïnvloed. Het is een mooi gedicht waar je echt iets uit kan halen.

 50. Na het lezen van het gedicht credo van remco campert begreep ik niet wat hij bedoelde.Hij wilt een boodschap geven aan de mensen die zijn gedicht lezen. Credo betekent geloof dus het heeft te maken met in iets geloven.In zijn gedicht schrijft hij dat hij gelooft in een rivier die stroomt van zee naar bergen.Dit kan eigenlijk niet maar wat hij ermee probeert te zeggen is dat alles kan als je maar erin gelooft.In zijn gedicht schrijft hij ook dat hij geen water uit de rotsen wil slaan maar er naartoe wilt brengen.Dit betekent voor mij.Dat hij dingen niet wilt forceren in het leven maar alles stap bij stap wilt doen en dat je altijd vertrouwen moet hebben dat het altijd goed komt.Dit was mijn kijk op het gedicht.

  1. Daar ben ik het niet mee eens. Hij wilt het juist wel forceren want hij wilt alles anders zoals het water juist de andere kant op dus hij wilt het juist forceren

 51. Ik vind het een prachtig gedicht. Het is kort maar krachtig. Je moet nadenken over wat hij nou precies bedoeld en dat vind ik er zo leuk aan. Maar omdat we het in de klas hebben besproken snap ik het en hoe meer ik het snap hoe mooier ik de tekst vind. Het geeft een goede boodschap want hij gelooft in dingen en niks of niemand kan daar hem van weerhouden. Volgens mij is de persoon die het heeft geschreven een mysterieus persoon aangezien zijn gedicht zo moeilijk te begrijpen is. Hij gelooft in het onmogelijke.

  samenvattend vind ik dit een mooi gedicht maar wel moeilijk om te begrijpen

  1. heel erg mooi geredeneerd, dankjewel hiervoor het is fijn om het gedicht ook vanuit een ander oogpunt te kunnen bekijken

 52. mijn gedachte achter het gedicht “credo”” van remco campert is dat de schrijver wil geloven in dingen die onmogelijk zijn. en vooral ook verder wil denken dan de gemiddelde mens doet(dus niet alleen maar luisteren naar wat de media zegt maar zelf nadenken) de schrijver wil gewoon dat de wereld niet meer zwart/wit denkt en meer fantasie gaat gebruiken

 53. Toen ik het gedicht voor het eerst las snapte ik er helemaal niks van. Nu ik het een paar keer heb gelezen begint er iets in mij te dagen. Ik denk dat het gedicht gaat over iemand die van negativiteit posietiviteit wilt maken (doordat de droge zwarte rots een blauwe water rots wordt.). Maar toch word deze meneer niet geaccepteerd om wat zijn denkwijze is maar daar door zal hij zich zeker niet laten tegenhouden. Ik vind het standpunt van deze man zeker goed! Hij staat zijn mannetje bij. Hij zal zeker voor zichzelf opkomen waar ik het volledig mee eens ben!

 54. Mijn gedachte achter het gedicht “credo” van Remco Campert is dat hij de wereld uit een ander perspectief ziet, dus niet de werkelijkheid maar meer een soort van drugs wereld waar alles anders is. Zoals een zee die naar de bergen stroomt of van droge rots naar blauwe waterrots. Het tweede deel van het gedicht gaat volgens mij meer over hoe de regering en de media je een mening proberen aan te praten in plaats van je de echte feiten te vertellen. Dat vindt de schrijver volgens mij niet eerlijk en de schrijver wil er iets aan doen. Eerst begreep ik niks van dit gedicht maar nu er even over na te denken begrijp ik het wel.

 55. Mijn gedachte achter het gedicht, “Credo” van Remco Campert is dat hij alles in de wereld omgekeerd denkt. Zoals bij dit stukje: “Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen. Ook denk ik dat hij iets probeert duidelijk te maken over de invloed van het nieuws op de wereld. “maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan” Hierbij bedoelt Remco denk ik dat de kranten en de media altijd de feiten volgen en geen creatieve wending gebruiken alles moet feitelijk zijn.

 56. Mijn gedachte achter dit gedicht is een opkomst van een positieve inzicht op de wereld. Het is merkbaar dat de kranten vaak alleen de feiten gebruiken en weinig creativiteit, wat ervoor zorgt dat de zwarte rotsen (mensen) er vaak niet gelukkig van worden. De zee = water = blauw. Blauw is meestal de kleur van vrijheid, neem als een voorbeeld de lucht, daarin zijn de vogels vrij. Blauw is daarom ook een kleur van welzijn en blijheid. De kranten (rivier) slaat al het geluk uit de mensen omdat ze alleen maar de feiten en geen fantasie of creativiteit gebruiken, althans dat de mensen daar minder gelukkig van worden. De schrijver wil hiermee laten zien dat het ook anders kan, ook al is een rivier die naar boven stroomt niet mogelijk op onze fysieke wereld.

  1. goed verwoord, en ik vond dat je een goed voorbeeld gaf van de kleur blauw.

 57. Mijn gedachte achter het gedicht is dat hij in de omgekeerde wereld wil leven waar dus het water naar de bergen toe stroomt en waar dus in plaats van oorlogen juist veel vrede zal zijn maar hij ziet de kranten als een punt die het tegen houden want ze publiceren het altijd zoals zij het willen zodat het geld op levert dus hij ziet de kranten zwart met alleen maar feiten en leugens hij wil laten zien dat de kranten veel invloed hebben op de wereld en je eigenlijk veel creatiever moet leven.

  1. Goed geschreven en ook doordacht omdat er een goed voorbeeld wordt gegeven.

 58. Mijn gedachte achter het gedicht is: een gek gedicht.. Het gedicht wekt een tries gevoel op bij mij. Hij wilt iets bereiken maar niet met woede maar met het water naar de rotsen dragen.

 59. Ik vond dat in dig gedicht het vooral ging over poëzie dus je fantasie laten spreken in het eerste stuk kom vooral aanbood dat je je fantasie moet gebruiken bij het schrijven van poëzie in het tweede stuk wat vooral besproken dat met een zwarte droog groots maken na ik vond dat in die gedicht het vooral ging over poëzie dus je fantasie laten spreken in het eerste stuk komt vooral aanbood dat je je fantasie moet gebruiken bij het schrijven van poëzie in het tweede stuk dat vooral besproken dat met een zwarte droog groots maken naar een blauwe waterrots het mooier maken van iets kan ontstaan. Credo betekent ik geloof

 60. Ik vind dit gedicht een beetje moeilijk in het begin, maar toen ik wist wat credo betekent was het duidelijker. Ik vind dat de schrijver een aparte manier van denken heeft en dat wil laten zien in dit gedicht.

 61. credo
  Ik vond het gedicht in het begin moeilijk te begrijpen. Maar toen we het gingen bespreken in de les begon ik het te snappen. Ik denk dat het gedicht over iemand gaat die gelooft dat er veel fantasie in de wereld is. Hij wil dat mensen dat laten zien door anders te blijven. Alleen wordt door de kranten en/of de media alleen maar negatieve informatie gegeven. Hij vindt dat de kranten en/of media ons allemaal een verkeerde kant op duwen door hun negatieve feiten. Verder denk ik dat hij met poëzie het negatieve weg wil halen en het positieve wil laten zien. Daarom bedoelt hij ook met credo dat hij blijft geloven in een beter leven.

 62. Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen: hier bekijkt hij het leven in de tegengestelde richting.

  Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen: hier fantaseert hij over zijn wensen.

  Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen: hier wil hij moeite doen om zijn doel te bereiken.

  Droge zwarte rots wordt blauwe waterrots: hier wil hij zijn doel bereiken.

  Maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan: de kranten houden hem tegen om zijn doel te bereiken.

  Werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert: de media maakt blokkades en daarom moet hij een andere weg zoeken om zijn doel toch te bereiken.

  Conclusie: Hij wil moeite doen om zijn doel te bereiken maar de media houdt hem tegen.

  1. Wauw ik zie dat wij via het zelfde oog opzicht naar de tekst hebben gekeken.

 63. Credo

  ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar bergen: Hier zegt hij wat onrealistisch het is juist tegenovergestelde ervan hij bekijkt dus het leven van een ander oog opzicht dan de rest.

  ik vraag van poëzie niet meer
  dan die rivier in kaart te brengen:Hij wilt iets wat belangrijk is in zijn fantasie waar maken dus hij heeft een wens.

  ik wil geen water uit de rotsen slaan
  maar ik wil water naar de rotsen dragen: Hij wilt moeite doen om die wens waar te maken.

  droge zwarte rots
  wordt blauwe waterrots: dat is eigenlijk zijn doel dat hij wil bereiken maar je ziet dat zijn wens onmogelijk en onrealistisch is.

  maar de kranten willen het anders
  willen droog en zwart van koppen staan: Ik denk dat hij bedoelt dat hij zijn wens kan waar maken maar dat rest (dus nu de kranten) Het onhaalbaar voor hem maken.

  werpen dammen op en dwingen
  rechtsomkeert: Ik denk dat hij bedoelt dus de dat de kranten obstakels waardoor hij zijn wens niet kan waar maken en dat hij een andere route moet nemen om zijn wens waar te maken

  conclusie: ik denk dat hij moeite wil doen om zijn wens waar te maken maar dat de rest (dus de kranten) obstakels opzetten om het onhaalbaar te maken waar door hij een andere route wil nemen.

 64. Credo

  ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar bergen
  ik vraag van poëzie niet meer
  dan die rivier in kaart te brengen: Hiermee bedoelt hij in mijn opzichte dat hij een wens heeft maar het is onmogelijk. Dat is het enige wat hij wilt. Hij vraagt niks meer dan dat.

  ik wil geen water uit de rotsen slaan
  maar ik wil water naar de rotsen dragen
  droge zwarte rots
  wordt blauwe waterrots: Hij wilt het stap voor stap doen en er veel moeite in steken. Dat bedoelt hij met: Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen. Droge zwarte rots bedoelt hij dat het zijn einddoel is. Dat is wat hij wilt bereiken met alle moeite.

  maar de kranten willen het anders
  willen droog en zwart van koppen staan
  werpen dammen op en dwingen
  rechtsomkeert: De kranten houden hem tegen, omdat zij er niet in geloven. Zij willen het anders. Dat zie je aan: maar de kranten willen het anders. Ze zijn een obstakel voor hem en dwingen hem om een stap terug te nemen en een andere weg te zoeken. Dat blijkt uit: Dammen op en dwingen rechtsomkeert. Het lukt hem niet.

  Conclusie: Hij heeft een wens die hij probeert te vervullen maar het lukt hem niet. Hij doet er alles voor maar de kranten houden hem tegen waardoor het niet lukt.

 65. Wat betekent poëzie eigenlijk? ik vind dat daar geen antwoord op kan worden gevonden, aangezien iedereen een andere mening ervoor heeft, want iedereen bekijkt het uit een ander perspectief. Wat het dan betekent voor mij ga ik nu mededelen.

  Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen: Hij heeft een andere visie dan de meeste, de wereld staat op z’n kop en fantaseren is mogelijk.

  Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen: Hij wil wel wat doen voor zijn doel, maar dan wel een makkelijke optie ( zijn doel is in mijn perspectief een oplossing vinden voor alles), niet al te veel moeite.

  Droge zwarte rots wordt blauwe waterrots: dit is zijn einddoel en dit word kort maar krachtig gedeeld.

  de media wil hem stoppen en dit laat zien, hoe het ook in het echt is, ik denk dat er ook een actuele draai aan dit verhaal is.

  De dammen(blokkades) zijn de media van nu die eigenlijk alles blokkeren.

  dit is mijn mening, ik hoop een paar mooie reacties te zien !

 66. Na het lezen van het gedicht ”Credo” van Remp Campert begreep ik er weinig van. Ik begreep niet wat de lezer duidelijk wilde maken in zijn gedicht. Mijn eerste indruk over het gedicht was dat het over water ging, want ik zie een rivier, zee en dat heeft allemaal te maken met water. Maar naarmate ik het gedicht vaker ging lezen begon ik het gedicht beter te begrijpen. De lezer gelooft in iets wat onmogelijk is. Hij schrijft bijvoorbeeld ”Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen”. Hij wilt de poëzie in kaart brengen en dat is iets wat niet kan. Verder lees ik dat hij geen water uit rotsen wil slaan, maar water naar de rotsen dragen. Hij wilt in principe wilt hij moeite doen door water naar de rosten te brengen. Maar de media houdt hem tegen, zij willen het anders. Zij willen hem dwarsbomen , want zij willen het probleem niet oplossen. Daarom blokkeren zij dus de weg voor hem.
  Dit was mijn visie op het gedicht ”Credo” van Remp Campert
  Conclusie: De schrijver heeft een wens die hij wil vervullen, maar de media houdt hem tegen.

 67. Na het lezen van het gedicht ”Credo” van Remp Campert begreep ik er weinig van. Ik begreep niet wat de lezer duidelijk wilde maken in zijn gedicht. Mijn eerste indruk over het gedicht was dat het over water ging, want ik zie een rivier, zee en dat heeft allemaal te maken met water. Maar naarmate ik het gedicht vaker ging lezen begon ik het gedicht beter te begrijpen. De lezer gelooft in iets wat onmogelijk is. Hij schrijft bijvoorbeeld ”Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen”. Hij wilt de poëzie in kaart brengen en dat is iets wat niet kan. Verder lees ik dat hij geen water uit rotsen wil slaan, maar water naar de rotsen dragen. Hij wilt in principe wilt hij moeite doen door water naar de rosten te brengen. Maar de media houdt hem tegen, zij willen het anders. Zij willen hem dwarsbomen , want zij willen het probleem niet oplossen. Daarom blokkeren zij dus de weg voor hem.
  Dit was mijn visie op het gedicht ”Credo” van Remp Campert
  Conclusie: De schrijver heeft een wens die hij wil vervullen, maar de media houdt hem tegen.

 68. Mijn eerste indruk over het gedicht ”Credo” is dat het allemaal fictie is.
  Toen ik het vaker ging lezen en er achter kwam dat credo ”geloof” betekent kwam ik er achter dat het gaat over dingen die de schrijver gelooft, als je ergens in gelooft kan het echt waargebeuren.
  in de zin ”ik wil geen water uit de rots slaan maar ik wil water naar de rots dragen droge zwarte rots wordt blauwe waterrots” wil hij zeggen dat je dingen niet regelt met agressie maar met liefde en geduld.
  in de derde strofe staat er dat de media alleen het slechte nieuws laten zien.

 69. in het gedicht van Ficky Francken snapte ik niet helemaal wat ze bedoelde maar ik denk dat ze eerst heel koppig in het leven (”ik ben een koppige dam”) stond en niet snel meedeed en elke dag hetzelfde beleefde tot dat ze een keer iets toeliet en meer ging doen dan maar één ding.

 70. credo
  op het eerste gezicht vond ik dit gedicht erg moeilijk om te begrijpen maar na een paar goede steekwoorden begonnen mijn gedachtes op gang te komen. Ik denk dat het gedicht gaat over iemand die een wereld wilt met meer fantasie en minder feiten. Hij wilt dit waarmaken door poëzie. dit haalde ik uit het eerste stukje waarin hij het over een rivier die stroomt van zee naar bergen. Hij werkt hard voor een wereld met meer fantasy maar de saaie kranten houden hem tegen door de feiten

 71. Credo

  Ik geloof in een rivier
  Die stroomt van zee naar bergen
  Ik vraag van poëzie niet meer
  Dan die rivier in kaart te brengen
  Ik wil geen water uit de rotsen slaan
  Maar ik wil water naar de rotsen dragen
  Droge zwarte rots wordt blauwe waterrots
  Maar de kranten willen het anders
  Willen droog en zwart van koppen staan
  Werpen dammen op en dwingen
  Rechtsomkeert

  Conclusie: volgens mij gelooft de schrijver dat dingen op een andere manier kunnen worden gedaan en dat er daar door verandering kan worden gebracht. Maar de media wil dat alles het zelfde blijft en niet verandert. Dus daardoor komt er geen verandering.

  1. Jaaaaaa kloptt ik dacht er ook zelfde over want er zijn heel veel interpetaties van het gedicht

 72. Mijn Uitleg van dit gedicht en de stukjes die mij aanspraken :

  Als eerste Begint dit gedicht met de naam “Credo” Credo betekent: ik geloof. Eigenlijk verteld Remco met de titel al een beetje waar het Gedicht over gaatf….

  Er staat “Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen”
  Een zee stroomt geen rivier naar de bergen ,maar juist andersom. De bergen stromen rivieren naar de zee. Dit betekent eigenlijk dat er staat: “ik geloof in het ONMOGELIJKE”.

  Er staat ” ik wil geen water uit de rotsen slaan ,maar ik wil water naar de rotsen dragen droge rots wordt blauwe waterrots”
  Wat ik hier gelijk in voorstelde was dat iemand (rots) gevuld is met vreugde(water) en dat remconiet de vreugde er uit wilt slaan ,maar het water (vreugde) er juist naartoe wilt dragen ,zodat een leeg en door en zielig iemand een vreugdevol en vrolijk persoon wordt.

  Er staat “maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert”

  Hier zie ik al gelijk dat het stukje begint met “maar” dus eigenlijk wat hij liever wilt (vreugde aan de mensen geven) willen de kranten niet…
  willen droog en zwart van koppen staan…
  Hier worddt een beetje gezegd dat anderen (kranten) de droogheid ( een rots zonder water dus vreugde) liever willen dan vreugde en blijdschap….

  Dit zijn de stukken die mij vooral aanspraken in dit gedicht en ik ook gelijk begreep

 73. Ik denk dat het gedicht ‘Credo’ zou kunnen gaan over problemen in het leven.
  ”Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen” : de bergen zijn het begin van de rivier, oftewel het leven. Je kan in je leven allerlei dingen en problemen mee hebben gemaakt, maar door terug te kijken naar de oorsprong, dus waar het allemaal begon, zou je dingen in je leven kunnen veranderen.

  ”Ik wil geen water uit de rotsen slaan, maar water naar de rotsen dragen” : zou kunnen betekenen dat hij niet nog meer nieuwe situaties of problemen wil veroorzaken, maar nu wil afhandelen met de problemen die er al zijn (door die dus terug te brengen naar de oorsprong).

  ”Maar de kranten willen het anders etc.” : misschien bedoelt hij hiermee dat de kranten wel heel veel aandacht geven aan de problemen die er nu zijn, maar dat ze niet bereid zijn mee te helpen aan het oplossen ervan.

  1. Goed verwoord, ik snapte het gedicht al een beetje maar na jou reactie gezien te hebben heb ik echt een betere zicht gekregen op het gedicht. Mooizo!

  2. Mooi uitgelegd nu snap ik het gedicht een stuk beter en heeft mij veel geholpen met hoe ik het gedicht moet inzien, thanks 😉

  3. Ik snapte eigenlijk niets van dit gedicht, ik het er namelijk een hele andere visie op.
   Maar nadat ik jou reactie op dit gedicht heb gelezen is mijn visie over dit bericht toch aan het veranderen.
   Of te wel je laat mij op een andere manier naar dit gedicht kijken, Goed gedaan.

 74. Credo is geloof.
  Met dit gedicht kreeg ik geloof in tegenstelling. Bij het lezen van de zin ‘ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen’ terwijl dit andersom gaat dit zet je aan het denken. In de tweede strofe ‘ik wil geen water uit de rotsen slaan’ dacht ik aan een onmogelijke klus, iets waar je hard voor moet werken. ‘Maar ik wil water naar de rotsen dragen’ hierbij krijg ik het idee dat hij iets wil maken met veel respect. Bij ‘droge zwarte rots wordt blauwe water rots’ ook dit is weer een tegenstelling het gaat van zwart naar blauw en van rots naar water dat wil zeggen van zwaar naar helder en stromen naar stilstaand. In de volgende strofe staat ’maar de kranten willen het anders’ nu gaan we terug naar de werkelijkheid en de realiteit de krant wil iets anders zien dan de dichter wil. ‘Werpen dammen op en dwingen rechts om keert’ hier bij krijg ik het idee dat hij beperkt word in het schrijven en gedwongen word om het anders te doen.

 75. Toen ik het gedicht Credo voor het eerst las wist ik niet precies wat ermee bedoelt werd. Ik vond het een onduidelijk gedicht. Naarmate ik er dieper over nadacht begon ik het te begrijpen. Ik denk dat de Ik-persoon in dit gedicht een onrealistische wens heeft; De wereld veel mooier te laten overkomen dan dat het werkelijk is (blijkt uit strofe 1). De ik-persoon is bereid moeite te doen om zijn wens uit te laten komen (blijkt uit strofe 2). De media daarin tegen wil de wereld juist niet mooi laten overkomen (regel 9-10), ze werpen dammen op (creëren blokkades) zodat de ik-persoon’s wens niet kan uitkomen. De ik-persoon blijft naar een andere route zoeken om de wereld alsnog mooier te laten lijken (media dwingt rechtsomkeert).

 76. De eerste keer dat ik dit gedicht hoorde snapte ik niet goed wat het betekende. Het kostte me een paar keer voordat ik goed besefte wat ik aan het lezen was. Toen we dieper over dit onderwerp gingen praten begon ik het steeds beter voor me te zien maar toch bleef het vaag. Ik had nog lang zitten denken en probeerde hierbij mijn gevoel te laten spreken. Voor mijn gevoel wou ze zeggen dat het leven soms raar kan lopen, ze vertelde het zo dat alles omgekeerd lijkt wat ook kan gebeuren in het dagelijks leven, daarom is dit ook zo mooi.

  1. Mooie uiteenzetting echt solide! Niet te geloven. Het inspireert me jij moet zelf ook echt gedichten gaan schrijven. Echt toppie jonge man!! Ik heb het ook gerappt zelf en solide is een mooi woord.

  2. Wat een mooie mening zeg! Onbegrijpelijk hoe goed jij het heb gedaan. Vooral de laatste zin, dat inspireerde mij. Ga zo door Mark! Dit is gewoon solide ik kan geen ander woord gebruiken.

 77. Toen ik het gedicht Credo voor het eerst keer had gelezen wist ik niet precies wat ermee bedoelt werd. Ik vond het een onduidelijk gedicht Naarmate ik er verder over nadacht begon ik het te begrijpen. Ik denk dat de Ik-persoon in dit gedicht een onmogelijke wens heeft; De wereld en mooi plek te maken voor iedereen (blijkt uit strofe 1). De ik-persoon is bereid moeite te doen om zijn wens uit te laten komen (blijkt uit strofe 2). De kranten en dergelijke daarin tegen wil de wereld juist niet mooi plek voor iedereen laten worden (regel 9-10), ze werpen dammen op (blokkades) zodat de ik-persoon’s wens niet kan uitkomen. De ik-persoon blijft naar een andere manier zoeken om de wereld toch mooier te laten lijken (media wil toch wat anders).

 78. Ik begreep dit stuk op het begint niet maar nadat ik het goed zat door te lezen begreep ik het des te meer, bijvoorbeeld door rustig kleine stukjes te markeren en iets erover te zeggen dan kan je het hele gedicht bij elkaar puzzelen, Het lijkt alsof de ik-persoon iets wilt uitvoeren dat niet haalbaar of gewoon heel lastig is ( die stroomt van zee naar bergen ).
  ( ik wil geen water uit te rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen ) in mijn ogen zie ik dat zij niet tegen iets is maar er juist mee eens is en dat ze er juist mee wilt helpen. ( maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert ) dit laat zien dat waarschijnlijk de pers het tegenovergestelde wilt en er alles voordoet om zijn zin te krijgen.

  1. Helemaal mee eens Parsa! Dat beeld heb ik ook over het gedicht.

 79. Eerst snapte ik niet wat hij bedoelde met het gedicht. Ik vond het raar en moest erom lachen omdat niks klopte, maar na een paar keer lezen en aandacht eraan bieden kwam ik erachter. Zelfs nu kan ik niet zo goed uitleggen wat hij bedoeld met het gedicht omdat het moeilijk is om te verwoorden, maar ik denk dat hij probeert uit te leggen dat je niet altijd de media moet vertrouwen. Ook is alles omgekeerd in het gedicht. Bijvoorbeeld: Dat het water van de zee naar de bergen stroomt. Dus kort samengevat ik denk dat het gaat over dat de waarheid altijd een beetje mee gespeeld wordt in de media. en dat kun je ook terugzien in de laatste strofe van het mooie gedicht.

 80. Ik heb het gedicht 100x gelezen en na de 100e keer snapte ik het pas een beetje. In het begin vond ik het een en al onzin. Toen ik een beetje ging kijken naar de reacties en de verhalen van de leerlingen begreep ik het een beetje en boeide me het gedicht ook meer. Maar wat ik denk dat Remco Campert wilt vertellen is dat hij in het onmogelijke gelooft. Dingen die gewoon bijna niet kunnen dat hij daarin gelooft, want in het gedicht zegt hij: “ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen” die zin klopt niet want een rivier die stroomt niet van zee naar de bergen maar andersom wel en door dat denk ik dat hij in het onmogelijke gelooft. In het gedicht staat ook “maar de kranten willen het anders” ik denk dat hij hiermee bedoeld dat de kranten dingen doet die hij niet wilt. Ook zie ik staan “maar ik wil water naar de rotsen dragen” hij wilt wel moeite doen alleen hij word soort van tegengehouden door de kranten.

  1. Ik had precies hetzelfe dat ik het pas snapte na 100 x lezen
   ik vindt dat jij het mooi heb verwoord

 81. Ik vind het gedicht raar en begreep het niet helemaal. Uiteindelijk begreep ik het wel. Uiteindelijk wist ik wat Credo betekent en snapte ik het al wat meer. Ik denk dat Remp Campert de wereld op een andere manier ziet en beschrijft dan dat wij doen, omdat hij veel fantasie heeft. Volgens mij probeert de schrijver een posetieve kijk in het leven te hebben.

 82. Als eerst dacht ik dat het echt over rivieren etc ging, maar later kwam ik er achter dat het helemaal niet over dat ging. Maar dat het ging over dingen die onmogelijk zijn. Dingen die normaal andersom gaan.

 83. Na de eerste keer het gedicht snel te lezen begreep ik het niet zo goed. Na de tweede keer te kijken wat ik begreep begonnen mij al snel dingen op te vallen. Wat ik denk over dit gedicht is dat het gaat over iemand die gelooft in wat eigenlijk niet mogelijk is. Het woord “ credo” tbetekent dan ook geloof en wat mij opviel was “ik geloof in een rievier die stroomt van zee naar bergen” dit is eigenlijk niet mogelijk want een rivier stroomt normaal gesproken van bergen naar zee. Dus wat ze eigenlijk zegt is “ik geloof in iets wat niet mogelijk is” dus volgends mij denkt de schrijver dat je dingen ook anders kunne maar dat de meeste mensen daar anders over denken.

  1. Ik vind het mooi om te zien dat je goed over het gedicht hebt nagedacht!

 84. Credo = levensopvatting

  Ik geloof in een rivier
  Die stroomt van zee naar de bergen

  Het is best onrealistisch dat de rivier vanaf de zee naar de bergen loopt, aangezien het normaal het tegengestelden is.
  Daarom denk ik dat de schrijver ermee bedoeld dat hij in andere dingen gelooft en de wereld anders ziet dan andere.

  Ik vraag van poëzie niet meer
  Dan die rivier in kaart te brengen

  Dus hij wilt dat de mensen de wereld ook op zijn manier gaan inzien.

  Ik wil geen water uit de rotsen slaan
  Maar ik wil water naar de rotsen dragen

  Hij wilt niet mee doen met de mensen slecht te zijn maar hij wilt men helpen goed te zijn

  Droge zwarte rots
  Wordt blauwe waterrots

  Personen die slecht waren worden nu veranderd goede personen.

  Maar de kranten willen het anders
  Willen droog en zwrt van koppen staan

  Men wilt niet dat de personen goed worden maar willen slecht blijven.

  Werpen dammen op en dwingen
  Rechtsomkeert

  Men doet er alles aan om het zelfde persoon te blijven

 85. Toen ik dit gedicht las, snapte ik totaal niet waar het over ging.
  Naarmate ik het stukje voor stukje ging lezen werd het steeds duidelijker.
  De ik persoon in dit gedicht wil iets doen wat niet waarschijnlijk voor hem niet haal baar is.
  “Ik geloof in de rivier die stroomt van de zee naar de bergen”
  In het echt kan dit dus niet maar deze ik persoon wil er duidelijk moeite voor doen om zijn niet haalbare doel toch haalbaar te maken zoals hij zegt:
  “Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil het water naar de rotsen brengen”
  Vandaar dat de ik persoon zijn niet haalbare doel toch wilt behalen.

 86. Iemand word buitengesloten omdat de rivier een bocht maakt en iedereen die stroomt mee maar hij blijft in de bocht van de rivier liggen als een dam die al het water tegenhoud. “De rivier stroomt van zee naar de bergen” wil voor mij zeggen dat hij er alles aan doet in het leven om het onmogelijke mogelijk te maken en dat vooral in de vorm van dat hij alle problemen dat ook laat wegslaan door de rivier maar dit word dan weer onmogelijk gemaakt door de kranten die willen dat de rotsen zwart en droog blijven dus die zijn het er niet mee eens die liggen dwars netals de dam dat doet

 87. na een aantal keren het gedicht gelezen te hebben en ook een aantal woorden te hebben opgezocht begreep ik het gedicht eindelijk.
  het woord credo betekent geloofsbelijdenis , dit is de titel van het gedicht.
  er worden hele onwerkelijke dingen gezegd in het gedicht , vandaar dat ik denk dat het bedoeld is als iemand die in zijn eigen wereldje leeft. Ook word er geschreven ‘ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen’ daarmee denk ik dat hij/zij geen geweld wilt in de wereld maar vrede, maar dat de media alles verpest en veel dingen erger maakt dan ze werkelijk zijn.

  1. Mooi gezegd, ik dacht ook gelijk dat hij/zij het over geweld had bij dat stukje en dat de media de mensen een ander beeld wilt laten zien, een slechter beeld.

  2. klopt ik denk inderdaad dat het bericht inderdaad over wereldvrede gaat , je hebt de woorden uit me mond gehaald !

 88. Het gedicht Credo gaat over een onderdrukt persoon die vrij wil denken maar vanwege de kranten( De mensen) het dus niet mag. De eerste strofe gaat over dat de persoon anders wil denken dan de rest. “Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen” maar in de realiteit stroomt een rivier van bergen naar zee, dus bedoeld de persoon dat hij anders wil gaan denken door middel van poëzie. Maar in de laatste strofe staat “maar de kranten willen het anders willen droog zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeer” hiermee bedoeld de persoon dat hij niet anders kan denken vanwege dat de mensen allemaal hetzelfde denken. Maar door middel van poëzie wil en kan hij anders denken .

  1. Heel mooi beschreven eind, ik kon zelf niet goed bedenken welk beeld ik bij het einde moest krijgen, maar dat is nu een stuk duidelijker voor me geworden

 89. De eerste keer dat ik het gedicht credo had gelezen. Dacht ik dat het over rivieren en andere natuurlijke dingen. Maar toen ik me zelf er in verdiepte wist ik dat het gaat dat je niet moet meelopen. Want er staat dat de rivier een bocht maakt en diegene blijft in die bocht hij gaat niet mee met de rivier. Ik voel dat ook want je moet niet meelopen met Iedereen je moet je eigen keuzes maken. Maar soms is je beslissingen net als de anderen dan ga je automatisch mee met de anderen.

  1. Heel goed verwoord en verdiept in het gedicht. Ik kan met je meedenken aan het gedicht en wat je bedoeld. Het ziet eruit als een hele realistische omschrijving van de situatie, wat je dus ook tegenwoordig kan tegenkomen.

 90. Toen ik het gedicht voor het eerst las snapte ik eigenlijk niet zo goed wat de schrijver bedoelde, maar na een paar keer het gedicht opnieuw lezen snapte ik het wat beter. Ook door de titel want dat betekent namelijk “ik geloof”. Ik denk dat de schrijver gelooft dat dingen die onmogelijk zijn mogelijk zijn. Hij zegt ook in zijn gedicht dat hij gelooft dat een rivier van zee naar bergen stroomt, terwijl dat in de realiteit anders om gaat.

 91. het gedicht gaat erover dat de dichter de nep gedichte en nep teksten die de grote bedrijven gewoon uitkotsen zoner gedachten erachter weg wil van de wereld en terug wil naar de magische gedichte van eerst waar je een echt bericht van meekrijgt al je het leest

 92. Credo betekent geloof,

  Bij de eerste strofe dacht ik van een rivier die van zee naar bergen gaat klopt helemaal niet. Ik denk dat de schrijver bij de eerste strofe probeerde uit te leggen dat we op een andere naar dingen moeten kijken om ons wakker te schudden. Dat er bijvoorbeeld veel gelogen is over bepaalde gebeurtenissen. Bij de tweede strofe dacht ik dat de schrijver bedoelde dat hij de waarheid wilt en dat alles meer helder wordt voor hem ” droge zwarte rots wordt blauwe waterrots”. Bij de derde strofe legt bij dus uit hoe de kranten ons hersenspoelen. Dat ze juist een van de leugenaars zijn. Ik denk dus dat hij erin gelooft dat wij mensen gehersenspoeld worden.

 93. Het gedicht credo vond ik toen ik het voor het eerst las echt nergens op slaan, dat komt denk ik omdat ik nog nooit echt goed had nagedacht over poëzie. Toen we het gingen nabespreken klas begreep ik het nog wel iets meer, maar toen de juf het ging rappen ging ik toch wat beter luisteren en dacht ik dat het water dat de berg op stroomde iets moest betekenen. Het eerst waar ik aan dacht is dat het een vorm van de maatschappij was, maar toen dacht ik dat hij zich zelf er misschien wel mee bedoelde omdat hij de enige was die anders was en de berg op stroomde. Dat hij iemand was die andere dingen deed dan de mensen van zijn omgeving.

  1. zo had ik er nog niet naar gekeken, goed van je dat het je gelukt is je eigen mening te kunnen geven

 94. Gedicht Credo van Remco Campert
  Toen ik het gedicht de eerste keer las wist ik niet precies wat ik er van vond en wat hij met dit gedicht bedoeld, dit komt denk ik doordat ik nooit echt goed nadenk over een gedicht en ik wist niet wat credo betekent. Nadat we de titel en het gedicht zelf in de klas hadden besproken snapte ik wel al beter wat er in het gedicht staat.
  In dit gedicht staat er voor mij dat Remco iets erg graag wil bereiken. Iets wat eigenlijk onmogelijk is. Ik denk dat hij iets wil kunnen doen dat tegen de maatschappij in is.

  1. Je hebt het kort en krachtig uitgelegd waardoor het voor mij beter te begrijpen is.

 95. De eerste keer dat ik dit gedicht Credo van Remco Campert lassnapte ik niet goed wat het betekende. Het kostte me een paar keer voordat ik goed begreep wat ik aan het lezen was en wat de schrijver er mee bedoelde. Toen we in de les meer over dit onderwerp gingen praten begon ik het Gedicht steeds meer te begrijpen. Ik had nog lang zitten denken en probeerde goed na te denken over het gedicht. Ik denk dat ze denkt dat het leven soms raar kan lopen, ze vertelde het zo dat alles omgekeerd lijkt wat ook kan gebeuren in het dagelijks leven, daarom is dit een mooi gedicht

  1. Eerlijk gezegd begreep ik in de klas nog niet zo goed waar het over ging. Pas thuis zag ik dat er eigenlijk iets geks staat: water stroomt namelijk niet van zee naar bergen maar van bergen naar de zee.

  2. ik had precies hetzelfde, toch goed dat het je uiteindelijk gelukt is om je eigen mening te kunnen koppelen aan dit gedicht.

 96. In de eerste 2 regels ”ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar berg” dacht ik gelijk aan mensen die anders zijn of anders denken. Dus ik denk dat hij wilt zeggen dat hij in hun gelooft.
  In de 2e alinea ”ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen”. Hij wilt denk ik haat met liefde bestrijden in plaats van haat met haat. En die mensen met een zwart hart of haat hebben kan je laten zien dat het ook anders kan en misschien veranderen ze wel. Maar de kranten en de media daarentegen willen juist haat zaaien en de mensen verdelen terwijl wij eigenlijk een eenheid moeten worden want we zijn allemaal mensen.

  1. Juist dit gedeelte van het gedicht begreep ik niet en ik vond het wel leuk om jouw opvatting van dat stuk te lezen.

 97. Toen ik dit gedicht aan het lezen was, trok de laatste alinea mijn aandacht. Er staat in dat de kranten het anders willen en droog en zwart van koppen, werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert. In mijn opvatting betekent dit gedicht dat het zijn wens is om de wereld beter te maken of om zijn mening over iets te geven door middel van het mooie gedeelte van zijn mening of verhaal te tonen, Maar de media heeft meer macht en die maken blokkades zodat hij zijn doel niet bereikt en dwingen hem een andere route te nemen om zijn doel te bereiken.

 98. Credo betekent ik geloof, ik denk dat deze man gelooft in wat hij wilt en kan doen wat hij wilt. wat dus inhoud dat hij ook een beetje eigenwijs is. Hij is anders dan de rest en wil dat laten zien, door middel van het gebruiken van de zin: Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen. Hij wilt dat alles andersom gaat en het gedaan moet zijn zoals hij dat vraagt, maar iets houd hem tegen. De mensen, gedachtes, media, iedereen is het oneens met hem. Ze willen hem zwart maken en bewijzen dat hun gelijk hebben. Maar..
  Hij is anders, hij is apart. Hij is uniek. Hij is Remp Campert.

 99. ik begreep in het begin het gedicht niet maar later toen ik hem heb terug gelezen bergrijp ik hem wat meer de schijfer Remp Campert heeft een eigen manier van schrijfen waardoor hij uniek en zich afzonderd van de andere schrijfers hij geloofd er in dat in een rivier die stroomt met water die zouden hem brengen naar de bergen .

  1. Ik begrijp wat je bedoelt dolf, want het is moeiljik om de betekenis te halen uit de eerste zin. Maar zodra je het begrijpt komt alles van zelf naar voren in dit unieke gedicht.

 100. in het begin begreep ik helemaal niks over het gedicht maar nadat ik me erin had verdiept met het 3-stappenplan, begon ik er steeds meer een beeld bij te krijgen. de titel van het gedicht is ‘Credo’, en dat betekent ‘ik geloof’.
  Hij gelooft in het onmogelijke, normaal komt het water van de rotsen af, maar hij gelooft in het onmogelijke, ‘ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen’.
  met ‘ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen’ denk ik dat hij bedoelt dat er in poëzie al het onmogelijke kan worden geschreven en dat je al je fantasie erin gebruikt kan worden.
  hij beweert op het einde dat de rest van de wereld het allemaal omgekeerd bekijkt, zonder enige fantasie.

  ik vind dit kortom een heel mooi gedicht met mooie betekenis, maar iedereen kan hierin een andere betekenis zien.

  1. ja abir , dit is precies hoe ik dacht! goed verwoord. ik ben het er volkomen mee eens dat het een mooi gedichtje is.
   ik vind het heel slim van je dat je de betekenis van de titel hebt opgezocht, ik heb er zelf eerlijk gezegd niet over nagedacht. het is nu ook duidelijker nu ik weet dat ‘credo’ ik geloof betekent.

  2. De manier waarop je het verwoordt en uitlegt snap ik hoe jij het gedicht ziet. ik vind je uitleg je conclusie goed versterkt en je conclusie zeer goed. ik ben het met je eens dat het een mooi gedicht is en dat je uitwerking ervan het goed samenvat.

 101. dit gedicht vond ik wel makkelijk, voor mij stond er iets met buitensluiten. De schrijver of misschien iemand anders wordt buitengesloten en daar gaat het over. het bevindt zich in de natuur ergens, en diegene helpt de natuur. Het omschrijft het leven van iemand die wordt buitengesloten. Het woord credo betekent ‘ Ik geloof’ hij gelooft dus in iets wat niet bestaat. hij zegt iets over de rotsen. als je water uit de rosten slaat, wordt het droog. Als je water in de rotsen toebrengt wordt het nat. Drogen = misschien helpen. droge zwarte rots= blauw iets met leven. Dat was mijn inzicht

 102. Dit gedicht vond ik erg onduidelijk persoonlijk maar ik kan via kleine aanwijzingen toch de betekenis vinden. Ik denk dat de schrijvers heel emotioneel was tijdens het schrijven, want hij heeft het vooral over veranderingen op deze aardbol. Hij wil negatieve dingen omzetten in negatieve dingen. Hij benadrukt ook dat bepaalde mensen dat niet willen zien. Er staat de kranten willen het anders zien daarmee bedoelt hij zeker dat veel mensen een andere kijk hebben op onze maatschappij. Wat mij vooral opvalt is de manier hoe hij bepaalde dingen wilde duidelijk maken. Hij zegt bijvoorbeeld : ‘Ik wil geen water uit de rotsen dragen ik wil water naar de rotsen slaan’. Je zou denken dat dat met geweld te maken heeft als je het voor het eerst leest,maar ik dacht dat hij juist bedoelde dat men zich tegen elkaar moet zetten bijvoorbeeld in een ruzie. Maar dat ze samen elkaar helpen dus dragen. Droge zwarte rotsen worden blauwen waterrots ik denk dat die zin te maken heeft met verandering. Want een droge zwarte rots is een beetje saai,en negatief maar een blauwe waterots is veel levendiger en avontuurlijker. Ik denk dat hij een positieve verandering wil zien in onze maatschappij en hij gelooft er ook in dat dat kan.

  1. jou zicht op het gedicht en die van mij verschillen heel erg mooi om het van een andere kant te bekijken

  2. Negatieve dingen omzetten in positieve dingen bedoelde ik uiteraard

 103. Bij het gedicht Credo van Remco Campert krijg ik een onduidelijk gevoel dat je altijd moet denken dat het onmogelijke gedaan kan worden en alles een positieve uitkomst kan krijgen. Zijn eerste zin zegt dat hij een rivier wilt die stroomt van de zee naar de bergen, terwijl een rivier juist van de bergen naar de gaat. Hij wilt dat het onmogelijke gezien wordt door middel van poëzie. Hij wilt zijn best doen om dat onmogelijke mooi te maken in plaats van lelijk, maar de media wilt iets anders. Het wilt dat het onmogelijke onmogelijk blijft door verkeerde dingen te zeggen en alles negatief te laten lijken.

 104. (ik heb de opdracht eerst verkeerd begrepen dus negeer aub mijn vorige post)
  Het allereerste wat ik dacht toen ik dit gedicht las was dat het niet klopte. De schrijver zegt iets wat het tegenovergestelde is van de realiteit(wat mij in de war bracht). Ik begreep het gedicht dus totaal niet. Wat ik vervolgens deed was alle stukjes apart analyseren en daar uiteindelijk een conclusie uit trekken.
  “ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen’’ :Ik denk dat de schrijver hiermee bedoelt dat zij geloof dat er meerdere manieren zijn waarop iets gedaan kan worden. En dat er dus ook anders op de wereld geleefd kan worden
  ‘’ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen” :ik denk dat de schrijver met poëzie wil laten zien hoe het anders kan.
  “ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen. Droge zwarte rots word blauwe waterrots” : ik denk dat de schrijver bedoelt dat zij niet zomaar commentaar wil roepen, maar echt verandering wil brengen zodat de wereld verbeterd.
  ‘’maar de kranten willen het anders, Willen droog en zwart van koppen staan, werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert’’: ik denk dat de schrijver bedoelt dat de media de wereld helemaal niet willen verbeteren en dat ze de bevolking het liefst in de richting van hun eigen mening willen duwen. En dat de media er dan ook voor probeert te zorgen dat hun mening de enige is die het publiek meekrijgt.

 105. Wat ik denk dat de schrijver aan zijn lezer wilt meegeven is dat hij zich sterk aan het verzetten is tegen de media en dat zelf het onmogelijke mogelijk kan worden gemaakt als je maar hard genoeg je best ervoor doet, waarom ik denk dat hij zich aan het verzetten is tegen de media is door de zin:’maar de kranten willen het anders
  willen droog en zwart van koppen staan
  werpen dammen op en dwingen
  rechtsomkeert”. wat ik nog meer haal uit dit gedeelte is dat hij dus voor iets aan het vechten is en dat de media dat dus in een slecht daglicht wilt brengen. En de reden waarom ik ook denk dat de schrijver ook wilt overbrengen dat zelfs het onmogelijke mogelijk is, is door deze zin:” Ik geloof in een rivier
  die stroomt van zee naar bergen”. normaal gesproken loopt een rivier van berg naar zee en niet andersom dus vandaar haal ik eruit dat hij het onmogelijke mogelijk wilt maken.

  1. Ik vind dat je dit heel goed heb verwoord waardoor ik gelijk met een hele andere visie naar dit verhaal keek en er op dat moment weer een andere betekins achter zat voor mij

  2. Goed uitgelegd! Ik dacht namelijk ook zo over het gedicht. Leuk om te zien dat we ongeveer dezelfde denkwijze hebben.

  3. heel mooi gezegd dit!
   Ik denk ik er zo ongeveer ook over.

 106. stap 1.
  Wat staat er voor mij in de tekst?
  Als ik de tekst één keer gelezen heb zijn de meeste dingen onduidelijk. Daarom kijk ik naar de zinnen die ik wel snap. Uit de tekst kan ik halen dat de schrijver vindt dat hij in een samenleving leeft waar de dingen om hem heen snel veranderen. De schrijver wilt het op zijn tempo doen en wil niet sneller gaan dan de anderen in de samenleving. Hij vertelt wel dat hij wel beïnvloed kan worden. De schrijver laat weten dat hij meedoet als individu. Hij laat zien dat je als individu ook mee kan doen in de samenleving. Uit het slot van het verhaal haal ik eruit, dat de schrijver wel mee wilt doen met de samenleving, maar alleen op zijn eigen tempo vooruit wilt gaan, en niet met zijn meningen en opvattingen te snel wil veranderen.

  stap 2
  kijk naar wat je snapt
  Uit de paar zinnen die ik snap kan ik uiteindelijk de zinnen net als puzzelstukjes aan elkaar verbinden. Je hoeft daarom niet alles te snappen om een conclusie te trekken.
  Uit de paar zinnen die ik snap kan ik concluderen dat: de schrijver op zijn eigen tempo vooruit wil gaan in de samenleving.

 107. Al in de eerste regel van het gedicht staat iets geks: water stroomt namelijk van bergen naar zee en niet andersom. Remco Campert gelooft (credo = ik geloof) dat je door poezie inzicht krijgt hoe je water naar de bergen kan laten stromen. Ik denk denk dus dat hij gelooft dat je door poezie de wereld beter kan proberen te maken. Maar in kranten staat geen poezie, daar staat de harde werkelijkheid.

 108. ”Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen”. Ik denk dat gedeelte gaat over het bereiken van het onmogelijke, want een rivier die van zee naar bergen stroomt is onmogelijk. Maar het kan ook zijn dat het gaat over iemand die in een lastige situatie zit en het eind doel onmogelijk lijkt vanuit het perspectief van die persoon. ” Ik vraag poëzie niet meer dan de rivier in kaart te brengen”. Dit gedeelte gaat volgens mij over het probleem of het onmogelijke doel in beeld te brengen. ”Ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen droge zwarte rotsen wordt blauwe waterrots”. Ik denk dat dit stukje gaat over dat de schrijver niet alleen commentaar wil geven maar ook echt wat aan wil doen en het stukje over de zwarte en blauwe rots gaat over dat je uit een slechte situatie zal komen, ongeacht wat andere zeggen en doen. ”Maar de kranten willen het anders willen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op dwingen rechtsomkeert”. Het laatste stukje gaat over dat de kranten willen de wereld niet verbeteren ze duwen de bevolking in de richting van hun eigen mening.

 109. Mijn gedachte over het gedicht Credo.
  Eerst snapte ik er helemaal niks van, maar na een paar keer het gedicht lezen snapte ik het wel.

  “ik geloof in een rivier, die stroomt van zee naar bergen” Ik denk dat hiermee word bedoelt: Het bereiken van het onmogelijke. Een rivier die van zee naar bergen stroomt is onmogelijk. “ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen” Met dit gedeelte word bedoelt dat hij/zij niks anders wil dat zijn doel (het onmogelijke) te bereiken. “ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen droge zwarte rots wordt blauwe waterrots” Hiermee word bedoelt: Hij wil niet echt commentaar geven, hij wil alleen maar verbeteren dan word alles alleen maar beter. “maar de kranten willen het anderswillen droog en zwart van koppen staan werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert” Hiermee word bedoelt: De kranten willen het omgekeerd, die willen juist commentaar geven of dingen erger maken dan het is voor de aandacht en de chaos.

 110. Toen ik dit gedicht had gelezen vroeg ik me af wat de schrijver hiermee bedoelt zou hebben. Nadat we hadden besproken met de klas begon ik wellicht wat. Naar mijn mening wilt de schrijver zeggen dat hij in iets gelooft meer hiervan te begrijpen dat onmogelijk is: “ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen”. Misschien gelooft de schrijver in een bepaalde vorm van poëzie die nog niet veel geaccepteerd wordt? Dit wordt verder in het gedicht nog verder verteld door meer het tegenovergestelde willen doen: “ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen”.

 111. Ik denk dat de schrijver graag het onmogelijke wil bereiken,hij heeft het over dat hij in een rivier geloofd die naar de bergen stroomt terwijl hij weet dat dit onmogelijk is of hij bedoeld hier juist mee dat hij iets heel anders wil doen dan de andere dus dat hij zichzelf als die rivier ziet die iets anders doet dan de rest.

  1. Dat hij iets anders wil doen dan de andere, had ik zelf nooit kunnen halen uit het gedicht. Maar nu ik het nog een keer lees, begrijp ik dat je dat denkt omdat alles het tegenovergestelde is. Mooie gedachtegang!

 112. Ik denk dat dit verwijst naar iemand die iets wilt bereiken wat noet makkelijk is maar er volledig voor gaat. Hij geeft niet op en doet alles om zijn droom te verwezenlijken, zelfs als iemand hem tegenhoudt. “Ik wil geen water uit de rotsen slaan, maar ik wil water naar de rosten dragen” daarin zie ik dat hij niet wilt dat mensen er stil over zijn en niets zeggen maar zijn mening aan hun uitlegt en hij luistert naar wat ze te zeggen hebben .

 113. Mijn gedachte achter het gedicht Credo:
  In eerste instantie begreep ik bijna niets van het gedicht van Remco Campert, maar naarmate ik het gedicht vaker begon te lezen begon ik het het gedicht te begrijpen. Ik kreeg van de juffrouw te horen dat ‘Credo’ ik geloof betekent. Ik denk namelijk dat de ik-persoon in dit gedicht in onmogelijke dingen gelooft. Hij gelooft dat een rivier stroomt van zee naar bergen, maar het hoort juist andersom. Ook wil hij geen water uit rosten slaan, maar water naar de rosten brengen.Verder wilt hij poëzie in kaart brengen en dat is iets wat niet kan. Hij wilt moeite doen door water naar de rosten te brengen. Maar de media weerhoudt hem daar tegen, zij willen het anders. Ze willen dat hij een andere route neemt om zijn doel te bereiken.

  1. In mijn ogen perfect beschreven had precies dezelfde visie op het gedicht.

 114. ik vind het gedicht credo eigenlijk maar een vaag gedicht. na een aantal keren het gedicht te hebben gelezen begon ik het eindelijk een beetje te snappen. het woord credo betekent geloof, ik denk dat diegene gelooft in dingen die zowat onmogelijk zijn, maar ook dat hij/zij graag vrede wilt op de wereld en daar graag zijn/haar steentje aan wilt bijdragen .
  volgens diegene maakt de media allen en iedereen zwart en negatief. hij/zij wilt graag dat we als mensheid er tegen opstaan en daar een vredige samenleving van maken.

 115. Ik vind het gedicht van credo eigenlijk meer een vraag gedicht. Na een paar keer het gedicht te hebben gelezen snapte ik het eindelijk een beetje. Ik heb opgezocht wat credo betekent en het betekent geloof door dit ben ik het gedicht beter gaan begrijpen. hij/zij geloofd in het onmogelijke maar hij/zij denkt dat het alsnog mogelijk is als je er maar in geloofd.

 116. Ik vind het bericht van credo een beetje abstract en het laat je meerdere keren het gedicht opnieuw lezen om het überhaupt te [abegrijpen en zelfs na het een paar keer gelezen te hebben is het een vaag gedicht

 117. In het begin toen ik het gedicht voor het eerst las dacht ik dat het over een doodnormale rivier ging. Na het gedicht aandachtiger en dieper te hebben gelezen viel het me op dat de schrijver iets wou vertellen over de wereld waar we in leven. De schrijver wil namelijk verandering brengen aan de wereld. Hij gelooft dus in een rivier wat eigenlijk dus de waarheid betekent en dat hij de waarheid op kaart wil brengen door iets te doen, maar de media, ofwel de kranten genoemd in het gedicht, maken het onmogelijk. De media laat alleen de onbetrouwbare en negatieve kanten van de wereld zien, waardoor de mensen daar in gaan geloven en dus de mensheid steeds onbetrouwbaarder wordt.

 118. Wat er voor mij staat in het gedicht “Credo “is als volgt:
  Tijdens les toen we dit gedicht klassikaal gingen bespreken dacht ik oprecht dat er gewoon onzin instond maar toen ik het nog een paar las begon ik te begrijpen wat er stond(ten minste voor mij).
  Het gaat over Iemand die dingen anders ziet en anders denkt dan de mensen om zich heen. daarom is hij een buitenbeentje. Een buitenbeentje die in het onmogelijke gelooft. hij wil de moeilijkheden/problemen in het leven niet ontwijken of ervan weglopen. Hij wil deze problemen/moeilijkheden erkennen door ze te erkennen er iets tegen kunnen te doen maar de kranten willen niet erkennen dat er problemen/moeilijkheden zijn. Ze behouden liever het probleem het ontkennen dat het er is. Hierdoor wordt er niet meer omgekeken naar de rotsen.

 119. In mijn visie hecht de dichter in zijn geloof aan het onmogelijke. Dat wordt al duidelijk in de eerste strofe doordat hij zegt „Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar bergen” Hiermee geeft hij al een kenmerk van het onmogelijke aan, want uit de bergen ontstaat een rivier dus water dat naar de bergen stroomt is iets wat onmogelijk is.

  De tweede strofe heeft hij het over zwaarwerk. Hij wilt er zelf best wel wat energie insteken dat zegt hij door een referentie van mozes te noemen „Ik wil geen water uit rotsen slaan” want Mozes sloeg met zijn staf op een rots en daar kwam water uit voor de mensen die hij naar het beloofde land moest leiden. Doordat hij zegt „ik wil water naar de rotsen dragen” heeft hij het over een tegenstelling. Water stroomt vanuit de bergen, maar hij wilt water naar de bergen dragen. Hiermee duidt hij zwaarwerk aan. ‚droge zwarte rots wordt blauwe waterrots doordat hij naar boven gaat met een droge rots komt hij het water tegemoet daarmee duidt hij nogmaals tegenwerking aan.

  In de derde strofe zegt hij „maar de kranten willen het anders” „willen droog en zwart van koppen staan” Hiermee zegt hij de kranten willen zelf niet de moeite doen die hij wil doet ,maar de kranten willen wel alle aandacht van alle mensen hebben dat duidt hij aan met „zwart van koppen staan” Hij zegt van „werpen dammen op en dwingen rechtsomkeert” hiermee bedoel hij ze beginnen een stukje de kranten maar als het ze te moeilijk wordt draaien ze om en dwingen ze eigenlijk andere mensen om het af te maken en daarna kunnen de kranten erover vertellen zonder zelf al die moeite erin gestoken te hebben.

  Conclusie: Hij wilt zelf voor een ideaal 100% geven en trots kunnen vertellen dat hij het in zijn eentje bereikt heeft, maar sommige mensen gebruiken iemand voor hetzelfde ideaal te bereiken en als diegene het bereikt heeft gaat diegene die hem gebruikt heeft erover pronken en zeggen dat het allemaal zo makkelijk ging.

  1. Ik vind dit echt een goede toelichting alles is duidelijk en ook de citaten maken alles duidelijk.

  2. ondanks het feit dat je conclusie iets anders is dan de mijne vind over het algemeen je uitwerking van dit gedicht heel goed uitgelegd en onderbouwt met behulp van citaties.:)

 120. Voor mij gaat dit gedicht over dat je zelf niet meer mag denken wat je wil en alles wordt voor gelegd door de media.

 121. Ik heb besloten om het gedicht van Credo over te schrijven maar met een aantal veranderingen die aanduiden wat ik denk dat hij bedoelt zodat wat ik denk dat hij bedoelt duidelijk word.

  Ik geloof in een wereld waar er een creatieve draai aan zit.
  Ik vraag van poezie niet meer dan die creativiteit te laten zien.
  Ik wil niet de fantasie uit de gedichten halen maar juist vullen met fantasie.
  Saaie normale gedicht word leuke interessante gedicht.
  Maar kranten willen het anders ze willen feiten

 122. Het eerste deel van de gedicht gaat erover dat je kijkt dan met de ogen van poëzie naar die rivier. Hij geeft het onmogelijke aan maar vertelt dan ook dat poëzie dat mogelijk kan maken dat poëzie dat dus in kaart kan brengen in poëzie is alles dus mogelijk. In het tweede deel geeft hij aan dat hij liever iets moeilijks doet dan iets makkelijks hij draagt liever water naar de rotsen toe dan het afslaan van water uit de rotsen. Hij wilt niks zwarts wat de kleur is van somberheid maar een blauwe rots kleur van vreugde. In het derde deel zegt hij dat de kranten dat niet willen dus de mensheid de media de mensen om ons heen willen deze somberheid behouden en willen alles onder controle hebben. Dit is mijn standpunt over dit gedicht.

 123. Ik denk dat het gedicht gaat over iemand die in het onmogelijke gelooft, dit onmogelijke ziet hij als het doorbreken van de macht van de kranten die zij op de burgers hebben. Hij wil mensen helpen om uit deze sleur te komen maar hij weet dat de kranten alles zullen doen om dat tegen te gaan, zoals in de laatste alinea beschreven staat.

 124. voor mij gaat de eerste strofe over dat hij gelooft in een rivier, ik denk dat de rivier symbool staat voor iets uit de schrijver zijn leven, ik denk dat hij op zoek is naar de juist weg, en hoopt dat poëzie hem kan helpen bij het zoeken naar de juiste weg. de tweede strofe gaat over dat ij niet perse iets wilt veranderen, hij wilt alleen zijn mening overbrengen en niet iemand veranderen, toch hoopt hij wel dat je mening veranderd, di maakt hij duidelijk in de laatst twee regels van de tweede strofe. in de laatste strofe gaat het vooral over zijn mening van kranten en hoe de kranten vaak dingen zwartmaken, ze dwingen mensen een mening op die ze waarschijnlijk niet zouden hebben, door deze laatste strofe ben ik van mening dat d schrijver van het gedicht ook ooit bij een krant heet gewerkt, aangezien ij duidelijk zijn mening over kranten in dit gedicht aangeeft.

 125. Mijn reactie op het gedicht van credo.
  credo betekent ik geloof de dichter probeert het onmogelijke mogelijk te maken. Het is onmogelijk dat water stroomt van zee naar bergen in en in zijn ogen is dat wel mogelijk. Ook zal het mij niet verbazen als hij alles omgekeerd ziet want hoe hij het beschrijft leeft meneer in een omgekeerde wereld. Zelf begreep ik het niet zo goed wist wel wat bij bedoelden maar de knop sloeg maar niet om naarmate ik het vaker begon te lezen en het met mijn groepje in de lessen heb besproken begreep ik wat de schrijver bedoelde.

 126. Wat ik in deze gedicht zie staan zijn veel regels die te maken hebben met water. Daarmee wordt er waarschijnlijk iets bedoelt dat niets met water te maken heeft. De betekenis van dit gedicht gaat over iets dat de schrijver gelooft, vandaar dat de titel Credo heet. Na één keer dit gedicht te hebben gelezen valt het mij meteen op dat het over dingen gaan die je nooit in het alledaagse leven zal tegenkomen. Een paar regels in het gedicht zijn het tegenovergestelde van hoe het in de werkelijkheid zit of dingen die gewoon onmogelijk zijn. De schrijver gelooft dat alles mogelijk is, maar de kranten vinden dat niet. Zij brengen een boodschap over naar de maatschappij dat je niet in een fantasiewereld moet leven. De schrijver is hier niet mee eens. Hij vindt dat alles mogelijk is, zolang je er maar hard voor werkt.

 127. Wat mij opviel aan dit gedicht. Was dat er veel gesproken werd over water terwijl het niks te maken mee had. Voor mij was het heel erg onduidelijk wat er in dit gedicht werd gezegd maar dat er wel mooi werd gesproken over het water. Hij zegt dat hij van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen verwacht. Dus wat ik denk is dat hij meer verwacht van een groep van mensen dat eigenlijk niks te maken heeft met poëzie. ik wil geen water uit de rotsen slaan
  maar ik wil water naar de rotsen dragen. Wat ik denk dat hij bedoelt met deze twee regels is dat hij niet iemand als het ware naar beneden brengen, maar juist wilt helpen. Hij vindt dat de kranten alles verzieken tenminste dat zie ik

  H4E_Suraj

Comments are closed.