Eindopdracht 1 – Rap

Ontwerp een rap van minimaal drie coupletten en een refrein. Kies een stijl en een emotie die passen bij het gedicht van jullie keuze.

Soorten stijlen:
De ‘message rap’: rap-liedjes over historische gebeurtenissen, meestal gezien door de ogen van zwarte Amerikaanse jongeren,
De ‘gangsta rap’: rapliedjes over stoer doen, wapens en geweld.
De ‘native tongue mouvement’: rapliedjes die gaan over het moederland Afrika, waar veel zwarte jongeren (rappers) van afstammen.
De ‘dagelijkse dingen-stijl’: over zaken als: verliefdheid, zichzelf, arm en rijk.

Jullie rap heeft de volgende kenmerken:
– swingend praten op muziek
– met veel woorden een eind weg praten
– gebruik van rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)
– gebruik van woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)
– gebruik van woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie)

Jullie rap vertoont inhoudelijk overeenkomsten en verschillen ten opzicht van het oorspronkelijke gedicht. Deze worden (uitgebreid) toegelicht in jullie verantwoording. Ook maken jullie in je verslag duidelijk, welke stijl en emotie jullie hebben gekozen en lichten jullie deze keuzes toe.
Je werkt de rap uit met muziek (bijvoorbeeld body-percussie, beatboxen of met muziekinstrumenten). Het eindproduct bestaat uit een filmpje van de performance.