Eindopdracht 8 – Korte (animatie)film

Je maakt een filmpje van 1 à 2 minuten. Je kunt het gedicht voordragen of presenteren in combinatie met achtergrondbeelden. Maar je kan ook een filmpje maken van de tekst met bijpassende beelden. Je maakt een montage van veel en korte shots.

In jullie verslag lichten jullie de keuze voor de filmvorm en de inhoud van de film uitgebreid toe. Uit dit verslag moet duidelijk worden waarom jullie tot deze keuzes zijn gekomen, steeds in relatie tot (de inhoud van) het gedicht van jullie keuze.

Kijk voor tips op moviezone.nl.

Voorbeelden van animatiefilms bij gedichten kun je vinden op www.dichtvorm.nl.