Eindopdracht 4 – Gedicht

Deze opdracht kies je wanneer het gedicht van jullie keuze inspiratie geeft om zelf te gaan schrijven. Het kan een vrij vers worden, maar je kan eventueel ook kiezen voor het schrijven van een haiku, rondeel, of een andere specifieke dichtvorm. Bekijk, voor uitleg over verschillende vormen en voor een handvat bij het schrijven, op de site www.hallogedicht.nl. Toelichting bij een haiku en rondeel vind je ook hieronder.

Als je tevreden bent met het gedicht, type je het over. Denk aan kleur, beeld en opmaak van je poster op A3-formaat.

Een haiku is dichtvorm die uit Japan komt. Het gedicht bestaat uit drie regels. Je
haiku gaat over hetzelfde onderwerp als het ‘brongedicht’. Een haiku hoeft niet per se
te rijmen, maar het aantal lettergrepen moet kloppen. De eerste zin heeft 5 lettergrepen. De tweede zin heeft 7 lettergrepen en de derde zin heeft weer 5 lettergrepen. Je zult eerst moeten puzzelen omdat je de lettergrepen moet tellen.

Een rondeel is een dichtvorm die bestaat uit 8 regels. Regel 1, 4 en 7 zijn dezelfde zin. Regel 2 en 8 zijn ook hetzelfde.
regel 1: Een groet en het voorwerp
regel 2: Waar is het
regel 3: Wat gebeurde er
regel 4: is als regel 1
regel 5: Wat doe je zelf
regel 6: (even open laten)
regel 7: ‘als een’ met één woord erbij
regel 8: als 2 met een variatie als je wilt
nadat je de 8 regels hebt geschreven beslis je wat je in regel 6 wilt zeggen.