Eindopdracht 6 – Tekening

In deze opdracht combineren jullie het gedicht van jullie keuze met een tekening*. Jullie tekening moet duidelijk maken waarover het gedicht volgens jullie gaat en het moet een emotie weergeven.
Kijk voor inspiratie en voorbeelden naar de poster op plint.nl
Het eindproduct bestaat uit een poster op A3-formaat waarop het gedicht en de tekening staan.

In jullie verslag beschrijven jullie waarover het gedicht volgens jullie gaat en welke emotie jullie hebben gekozen en onderbouw dit zeer uitgebreid met delen uit het gedicht. Ook lichten jullie in je verslag toe waarom jullie voor de betreffende illustratie gekozen hebben.

* Jullie kunnen ook een schilderij maken in plaats van een tekening.