Eindopdracht 7 – Strip

Kies een gedicht uit dat jullie kunnen uitwerken in een strip. Het moet een wat langer gedicht zijn waarin iets gebeurt, zodat er echt een verhaal van te maken is. Het stripverhaal bestaat uit drie delen: de inleiding, een kern en een ontknoping.

Het eindproduct bestaat uit een strip met acht frames. Zorg voor een afwisseling tussen de kaders (close-up, medium en totaal). Werk het stripverhaal uit op A3-formaat.

Begin eerst met schetsen en werk het pas netjes uit als jullie tevreden zijn. Denk ook aan de tekst! Zorg dat de tekst duidelijk te lezen is en gebruik veel verschillende kleuren zodat het echt aanspreekt.

Je mag ook met de computer een stripverhaal maken. Kijk voor inspiratie en tips op stripgenerator.com.

In jullie verslag beschrijven jullie de drie delen van het verhaal (inleiding, kern, ontknoping) en jullie geven hierbij een korte onderbouwing. Jullie strip vertoont uiteraard inhoudelijke overeenkomsten met het gedicht, maar de strip verschilt wellicht ook op sommige punten. Deze overeenkomsten en verschillen worden eveneens (uitgebreid) toegelicht in jullie verantwoording. Ook lichten jullie in je verslag toe waarom jullie voor de betreffende stripvorm (zelf tekenen of met de stripgenerator) gekozen hebben.