Eindopdrachten

In les 2, 3 en 4 staat steeds één gedicht centraal, waarover we met elkaar in dialoog gaan aan de hand van een stappenplan. In de vierde en laatste les kiest elk groepje zelf een gedicht, bijvoorbeeld uit een van de bundels die de docent meeneemt.

Je hebt twee weken om in je groepje te werken aan de creatieve opdracht. Dit gebeurt buiten schooltijd, omdat je ook mag samenwerken met leerlingen die in een andere havo-4-klas zitten dan jij. De groepjes bestaan uit 2 tot 4 leerlingen. De eindopdracht alleen doen of in een groepje van meer dan vier leerlingen, is dus niet toegestaan.

Uiterlijk op maandag 4 december post een groepslid een bericht op de blog (bij Groepsindeling) met de volgende informatie:

  • Voor- en achternamen van de groepsleden (tussen haakjes de klas)
  • Titel + schrijver van het gedicht dat jullie gekozen hebben
  • De eindopdracht die jullie gaan doen