Opdracht 3

In het land der koningen

ik leef in een land
waar de vrome gelovige besluit
uit eerbied het mes in de ketter te planten

ik leef in een land
waar onze jongens uit gekkigheid soms
de conducteur in elkaar stampen

ik leef in een land
waar een keurige man, achtendertig, blond
de vrijheid neemt om door anderen heen te rammen

en in dit rood, rood schemerland
waar de grenzen totaal werden opgeheven
waar de mondigheid totterdood wordt beleden
en waar zestien miljoen koningen leven

daar ontstaat vanzelf een nieuwe orde
daar zal langs feestelijk afgezette lanen
een laatste koningin haar laatste onderdanen
als beesten overreden zien worden

Ramsey Nasr (Dichter des Vaderlands, 2010)

 

 

en in dit rood, rood schemerland
waar de grenzen totaal werden opgeheven
waar de mondigheid totterdood wordt beleden
en waar zestien miljoen koningen leven

of

daar ontstaat vanzelf een nieuwe orde
daar zal langs feestelijk afgezette lanen
een laatste koningin haar laatste onderdanen
als beesten overreden zien worden

 

 

Kies één van beide strofen en neem de vier regels over in je bericht.
Wat staat er voor jou in deze regels? Welke betekenis ken jij deze regels toe?
Licht je antwoord uitgebreid toe. Gebruik voor je antwoord minimaal 150 woorden.

Tip: stel je jezelf de volgende vragen:
Welke woorden springen eruit voor je? Doen de woorden je aan iets denken?
Roept het gedicht een beeld of een herinnering bij je op?

Ook reageer je minstens één keer op een bericht van een medeleerling. Geef een reactie op
de inhoud van het bericht en onderbouw je mening met delen uit het gedicht. Reageer
positief. Laat bovendien weten wat jouw eigen inzichten zijn met betrekking tot dit
onderwerp.