Planning

Je krijgt vier poëzielessen. De eerste les is een instructieles, waarin je alle belangrijke informatie over de pöezielessen en de afronding ervan bespreekt. In les 2, 3 en 4 staat steeds één gedicht centraal, waarover we met elkaar in dialoog gaan aan de hand van een stappenplan. In de vierde en laatste les kiest elk groepje zelf een gedicht, bijvoorbeeld uit een van de bundels die de docent meeneemt (zie Eindopdracht).

Je hebt twee weken om in je groepje te werken aan de creatieve opdracht. Dit gebeurt buiten schooltijd, omdat je ook mag samenwerken met leerlingen die in een andere havo-4-klas zitten dan jij. De groepjes bestaan uit 2 tot 4 leerlingen. De eindopdracht alleen doen of in een groepje van meer dan vier leerlingen, is dus niet toegestaan.

Uiterlijk maandag 4 december post één groepslid een bericht op de blog met de volgende informatie:

  • Voor- en achternamen van de groepsleden (tussen haakjes de klas)
  • Titel + schrijver van het gedicht dat jullie gekozen hebben
  • De eindopdracht die jullie gaan doen

Het eindproduct en het verslag lever je uiterlijk op maandag 18 december 2017 in bij een van de docenten Nederlands: mevrouw Bakker, mevrouw Van der Heijden of mevrouw Vonk. Het verslag lever je in via Magister ELO én op papier. Of het eindproduct via Magister ELO wordt ingeleverd of persoonlijk bij de docent, hangt af van het soort eindproduct dat jullie maken. Het maakt immers uit of je een filmpje van een dansperformance hebt gemaakt of een poster op A3-formaat. Lees de eindopdracht een paar keer goed door, zodat jullie weten aan welke eisen het eindproduct moet voldoen. 

Je eindcijfer is gebaseerd op de beoordeling van je eindproduct, het verslag, de blogopdrachten en de reacties die je op de blog hebt geplaatst. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de weging die tussen haakjes achter het onderdeel staat:

  1. blogopdrachten (weging 10%)
  2. reacties op de blog (weging 10%)
  3. je persoonlijk verslag (weging 40%)
  4. het eindproduct (weging 40%).

Datum

Leerlingen
week 47-48 22-11 t/m 1-12 4 poëzielessen (incl. een instructieles)

  • 3 blogopdrachten maken op de blog: www.dldichtbij.nl
  • minimaal 3 reacties geven op berichten van andere lln op de blog.
week 49-50 4-12 t/m 17-12 werken aan de creatieve opdracht

(2-4 leerlingen per groep, mag ook klasoverstijgend)

week 51 maandag 18-12

eindproduct en verslag inleveren via Magister ELO