Stappenplan

Stappenplan poëzie lezen

Lees het gedicht enkele malen, het liefst hardop. Laat het gedicht op je inwerken door het een paar keer te lezen. Poëzie moet je eigenlijk horen, dus hardop lezen werkt het best.

STAP 1 – WAT STAAT ER VOOR JOU?
Als je een gedicht leest, is het allereerst van belang wat jij daar ziet staan. De vraag wat de dichter of dichteres wil zeggen, kun je achterwege laten. Er staat echt in het gedicht wat jij ziet dat er staat. Je kan alleen maar denken vanuit je eigen kennis en beleving. Elk leren lezen begint bij wat jij ziet. Jouw kennis van de wereld is het uitgangspunt bij jouw lezing van het gedicht. Uiteraard kan je dat uitbreiden, verdiepen, bijschaven en herzien, maar wat jij ziet dat daar staat is het meest interessante vertrekpunt.

STAP 2 – KIJK NAAR WAT JE SNAPT
Sommige gedichten lijken makkelijk te begrijpen, terwijl de inhoud of de betekenis van andere gedichten niet meteen duidelijk is. Als iets niet duidelijk is, leren we vaak om dan vooral te kijken naar wat we niet snappen. Dat is ook handig om te doen, maar kijk om te beginnen naar wat je wél snapt. Er is iets in het gedicht waaraan je al betekenis kunt toekennen. Door te belichten wat we wel snappen, valt er uiteindelijk zelfs licht op wat we niet snappen. Eigenlijk is dat heel logisch. Als je leert, leer je pas als je je nieuwe kennis vast kan knopen aan kennis die je al eerder hebt opgedaan. Je hebt altijd aanknopingspunten nodig.

STAP 3 – LAAT JE INTUÏTIE SPREKEN
We weten nu al dat jij zelf altijd het vertrekpunt bent bij het lezen van een gedicht (stap 1). Natuurlijk kan je je inzichten verdiepen, uitbreiden en veranderen, maar het begint met wat jij in het gedicht ziet. We weten ook dat het fijn en handig is om eerst te kijken naar wat je snapt in het gedicht (stap 2).
Als je deze twee stappen hebt gezet blijft er in het gedicht vaak iets over wat niet meteen te begrijpen of te voelen is. Als je helder hebt wat je nog niet meteen snapt, is het tijd voor de magische stap. Dit is vaak de stap waarin het gedicht de diepste betekenis krijgt. Dit is stap 3, een intuïtieve stap, waarbij je vanuit een ingeving iets aanvoelt. We kunnen allemaal van origine die intuïtieve stap zetten, alleen zijn we wel eens gaan denken dat we dat niet kunnen.

Associaties zijn beelden of herinneringen die door een woord of een tekening, een klank of een geur worden opgeroepen. Welke associaties worden bij jou opgewekt bij het herlezen van een gedicht?

Durf vrijuit te denken en te associëren en praat er met anderen over!

 

Bron: Bosma, H. (2015). Ontdek je eigen rijkdom in poëzie. Gedichten leren lezen in drie stappen [E-book].

www.heleenbosma.nl